Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

AccuTouch

Ekrany AccuTouch zalicza się do grupy rezystywnych ekranów dotykowych. Jest to najdłużej istniejący typ technologii dotykowej na rynku (opracowany przez Elo w 1974r.).

Zalety: odporność na zabrudzenia, reakcja na każdy typ wskaźnika, prostota konstrukcji (przewidywalne zachowanie), możliwość uszczelnienia do klasy IP65 lub wyższej.

Wady: w naturalny sposób zużywa się, podatność na uszkodzenia mechaniczne ostrymi przedmiotami, może się rozkalibrować, blokuje ok. 15% światła panela LCD (ciemniejszy obraz).

Budowa ekranu

Ekran dotykowy do pracy wykorzystuje pomiar oporu elektrycznego.

Podstawę ekranu stanowi szyba, która na wierzchu przykryta jest arkuszem wzmocnionego przezroczystego poliestru. Na szybie znajduje się powłoka stawiająca jednolity opór elektryczny (opornościowa) a na wewnętrznej stronie poliestru jest warstwa przewodząca napięcie elektryczne. Pomiędzy szybą a poliestrem umieszczone są przezroczyste separatory (widoczne przy wyłączonym ekranie rzędy mikroskopijnych kropek), które oddzielając szybę od arkusza stanowią naturalny izolator elektryczny.
Brzegi ekranu zabezpieczone są przed wnikaniem wilgoci i brudu pomiędzy poliester a szybę.

Membrany poliestrowe stosowane w ekranach dotykowych Elo są niezwykle trwałe. Ich wytrzymałość przekracza 35 mln. nacisków palca na punkt1.

Technologia AccuTouch może być stosowana w urządzeniach z normą szczelności IP65.

Sposób działania 

  1. Dotknięcie ekranu powoduje zwarcie ze sobą dwóch warstw: przewodzącej (poliester) i warstwy rezystywnej (szyba). Poliester staje się wtedy de-facto elektrodą mierzącą napięcie w punkcie styku z szybą.  Powstałe napięcie elektryczne jest analogową reprezentacją miejsca dotknięcia.
  2. Kontroler ekranu dotykowego zamienia sygnał analogowy na cyfrową informację o pozycji dotyku i przesyła ja do komputera.
  3. Membrana poliestrowa działa w tym wypadku jedynie jako próbnik napięcia. Jej ewentualne zniekształcenia nie mają wpływu na poprawne działanie całego ekranu dotykowego.

W ofercie Elo występują trzy wersje ekranów AccuTouch (w formie komponentów do zabudowy)

Enhanced AccuTouch - ekran dotykowy uszczelniony jest wokół obszaru roboczego poliestrem z obustronną powłoką rezystywną.
Praca w temperaturach -10°C do 50°C, odporność na zarysowania: 3H (wg normy ASTM2 D3363).

Improved AccuTouch - ekran dotykowy uszczelniony jest wokół obszaru roboczego poliestrem z obustronną powłoką rezystywną. Krawędź ekranu dodatkowo zabezpieczona jest przed wilgocią i wysokimi temperaturami.
Praca w temperaturach -10°C do 60°C, odporność na zarysowania 3H (wg normy ASTM2 D3363)

True-flat AccuTouch - ekran dotykowy uszczelniony jest wokół obszaru roboczego poliestrem z obustronną powłoką rezystywną. Przewody sygnałowe na obwodzie ekranu dotykowego zostały zastąpione ścieżkami nadrukowanymi na folii anizotropowej, dzięki czemu uzyskano jednolitą płaską powierzchnię całego ekranu dotykowego. Technologia True-flat AccuTouch budowana jest w oparciu o nieco grubsze arkusze poliestru, przez co ma wyższą odporność na zużycie.
Praca w temperaturach -10°C do 50°C, odporność na zarysowania 4H (wg normy ASTM2 D3363)

Przypisy 
1. Nacisk 20 gramów przedmiotem o powierzchni 0,5cm2.
2. ASTM - American Society for Testing and Materials - Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów jest główną organizacją w Stanach Zjednoczonych opracowującą normy.