Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie
Wsparcie techniczne
801 800 111

Kasy „gotowe na ONLINE”?

Nie ma na rynku dostępnych w sprzedaży kas spełniających warunki techniczne, które opracowuje rząd.

Wszystkie dostępne obecnie urządzenia na rynku spełniają wymogi aktualnie obowiązującego rozporządzenia technicznego w sprawie warunków i kryteriów jakim muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Wymagania stawiane kasom ONLINE zasadniczo różnią się od tych, które obowiązują obecnie.

Co się zmienia w kasach ONLINE?

Pamięć fiskalna będzie musiała mieć wielokrotnie większą pojemność niż ta stosowana w obecnych kasach.
Wprowadza się wymóg komunikacji z Repozytorium (połączenie internetowe lub sieci teleinformatyczne).
Wprowadza się zaawansowaną kryptografię służącą do podpisywania dokumentów fiskalnych jak również do szyfrowania transmisji danych do/z Repozytorium.
Kopia elektroniczna nie będzie już dostępna dla podatnika (będzie można ją odczytać poprzez jeden z interfejsów kasy takich jak RS232, USB, etc.).

„Gotowa na online” czy „gotowa na modyfikację”?

Tak zwane kasy „gotowe na ONLINE” ("online ready") oferowane na rynku przez niektórych dostawców, w rzeczywistości są zwykłymi kasami spełniającymi wymogi aktualnego rozporządzenia technicznego (które de facto muszą spełniać wszystkie kasy oferowane na polskim rynku). Dostawcy takich kas proponują, za dodatkową opłatą, możliwość „modyfikacji” kasy, do przepisów, które dopiero mają wejść w życie.

Porównaj kasy

z kopią elektroniczną, „gotowe na online”, kasy ONLINE wg projektu rozporządzenia

CECHY KASY KASA Z ELEKTRONICZNĄ KOPIĄ KASA „GOTOWA NA ONLINE” KASA ONLINE
       
KOPIA ELEKTRONICZNA DOSTĘPNA DLA UŻYTKOWNIKA
KOMUNIKACJA Z REPOZYTORIUM FISKUSA
SPRZĘTOWE SZYFROWANIE I PODPISYWANIE DANYCH
AUTOMATYCZNE POBIERANIE NUMERU EWIDENCYJNEGO W CZASIE FISKALIZACJI
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA KASY
PAMIĘĆ FISKALNA Z REJESTRACJĄ KWOT PARAGONÓW I DODATKOWYCH ZDARZEŃ
SPECJALNA, WEWNĘTRZNA KOPIA ELEKTRONICZNA DRUKOWANYCH DOKUMENTÓW (TZW. PAMIĘĆ CHRONIONA)
E-PARAGON
UJEDNOLICONY PROTOKÓŁ KOMUNIKACYJNY KASA – TERMINAL PŁATNICZY
       
CENA od 1299,00 zł* wyższa
o 300,00-500,00 zł**
na poziomie cen kas z elektroniczną kopią***

 

* cena netto dla użytkownika końcowego, z oferty Posnet
** ceny urządzeń „gotowe na online” są od 300 do 500 zł wyższe od cen z urządzeń kopią elektroniczną, przy czym ten dodatkowy koszt nie uwzględnia kosztów związanych z wyrejestrowaniem kasy oraz fiskalizacji urządzenia po „modyfikacji”
*** deklaracja Posnet

Zatem „modyfikacja” kasy z kopią elektroniczną do kasy ONLINE, która miałaby spełniać wymogi projektowanego rozporządzenia technicznego, musiałaby uwzględniać co najmniej następujące operacje:

1. Formalna likwidacja kasy:
a) zakończenie pracy w trybie fiskalnym (przejście w stan tylko do odczytu).
b) wykonaniem odczytu pamięci fiskalnej (dla urzędu skarbowego).
Przy ww. wymienionych czynnościach (szczególnie wymienionych w punkcie b) musi być obecny serwis, podatnik oraz pracownik urzędu skarbowego.
2. Wymiana części lub wszystkich podzespołów elektronicznych kasy (ew. z wyjątkiem mechanizmu drukującego, klawiatury i wyświetlaczy), w tym pamięci fiskalnej. Formalnie, taka operacja może być zrealizowana wyłącznie przez producenta kasy. Taka "wymiana" podzespołów, wraz z nadaniem nowego numeru unikatowego, z formalnego punktu widzenia, byłaby produkcja urządzenia spełniającego wymogi nowej homologacji.
3. Ponowną fiskalizację kasy (z innym numerem unikatowym pamięci fiskalnej jak również numerem ewidencyjnym urządzenia).

Należy podkreślić, że taka modyfikacja byłaby możliwa pod warunkiem uzyskania przez producenta kasy pozytywnej decyzji Głównego Urzędu Miar, czyli homologacji dla kasy ONLINE będącej wersją kasy „modyfikowanej”.

Zadaj pytanie