Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie
Wsparcie techniczne
801 800 111

Najczęściej zadawane pytania

Sprawdź, być może odpowiedź na Twoje pytanie już się tu znajduje.

Jeśli nie, skontaktuj się z wybranym działem.

Chętnie odpowiemy na każdą kwestię związaną z naszą branżą i ofertą urządzeń fiskalnych.

Czy w przypadku obowiązku wymiany urządzeń na online, jest brany pod uwagę zakres usług wpisanych do działalności, czy faktycznie wykonywany?

Co do zasady powinien być brany faktycznie wykonywany zakres działalności.

Czy podatnik nabywający dzisiaj kasę ONLINE, a nie mający obowiązku jej stosowania musi mieć ja podłączoną do internetu (oprócz fiskalizacji)?

Tak, kasa musi być podłączona do internetu. To wynika z ustawy. Dobrowolne korzystanie z kas online nie zwalnia podatnika z obowiązku transmisji danych do CRK.

Czy można ubiegać się o odpis w przypadku zakupu urządzenia online przed obowiązkiem? Np. z powodu zapełnienia pamięci starego urządzenia?

Tak, można. Zwracamy uwagę, że tzw. obowiązek stosowania kas online wynika bezpośrednio z ustawy. Daty tam zawarte wskazują terminy, w których podatnicy z określonych grup muszą już obligatoryjnie rejestrować sprzedaż na kasach online.

Czy ze względu na harmonogram muszę mieć włączone urządzenie 24h?
Nie. Urządzenie musi być włączone w godzinach pracy placówki handlowej lub usługowej.
Co mam zrobić z kasą, którą już posiadam a wciąż nadaje się do użytku?

Jeśli podatnik nie należy do żadnej z grup wymienionych w ustawie, które muszą obowiązkowo wdrożyć kasy online, to może on taką kasę użytkować w dalszym ciągu. Zwracamy uwagę, że przypadku kasy z papierową kopią paragonów po zapełnieniu pamięci fiskalnej, podatnik będzie musiał zdecydować się na zakup kasy z kopię elektroniczną lub kasy online.

Czy kasy bez funkcji ONLINE mogą służyć jako kasy rezerwowe?

Jeżeli podatnik przepisami prawa zobligowany jest do stosowania kasy ONLINE, jego kasą rezerwową musi być również kasa ONLINE. W przypadku gdy podatnik nie jest objęty obowiązkiem stosowania kas ONLINE, może stosować jako rezerwową - kasę z elektroniczną kopią paragonu.