Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie
Wsparcie techniczne
801 800 111

Najczęściej zadawane pytania

Sprawdź, być może odpowiedź na Twoje pytanie już się tu znajduje. Jeśli nie, skontaktuj się z wybranym działem. Chętnie odpowiemy na każdą kwestię związaną z naszą branżą i ofertą urządzeń fiskalnych.

Czym różni się kasa którą aktualnie posiadam od kasy ONLINE?

Kasa ONLINE ma wiele różnic funkcjonalnych.

Najistotniejsze to:

  • nośnik elektronicznej kopii paragonów będzie niedostępny dla użytkownika (możliwość odczytu danych tylko za pośrednictwem komputera),
  • bezpośrednia transmisja danych do serwerów fiskusa,
  • w pamięci fiskalnej będzie zapisywane dużo więcej danych,
  • wprowadzono wymóg stosowania standardów kryptograficznych opartych o rozwiązania sprzętowe.
Kiedy realnie może zacząć obowiązywać ONLINE?

W dniu 27.04.2018 r. projekt zmian w ustawie o VAT przekazano do sejmu, jednak wciąż nie znamy daty końca procesu legislacyjnego. Przebieg prac nad projektem możemy śledzić na stronach sejmowych:  Druk nr.2503.

Od kiedy będą w sprzedaży kasy ONLINE?

Kasy ONLINE będą mogły pojawić się na rynku dopiero po zakończeniu prac sejmu nad ustawą o znanie ustawy o VAT.

Czy muszę kupować nową kasę?
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o VAT zawiera proponowany przez Ministerstwo Finansów, harmonogram wprowadzania kas ONLINE. Jednak w związku z opóźnieniem w pracach nad projektem nie możemy w tej chwili mówić o faktycznych datach wejścia nowych przepisów w życie. Znamy jednak kolejność wprowadzania obowiązku rejestracji sprzedaży za pomocą tego rodzaju kas dla przedsiębiorców świadczących usługi:
 
W pierwszym etapie obowiązywania nowych przepisów:
  • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) jak również w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych,
Po pół roku od początku obowiązywania nowych przepisów:
  • związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
Po roku od początku obowiązywania nowych przepisów:
  • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawników, oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.
Co mam zrobić z kasą, którą już posiadam a wciąż nadaje się do użytku?

Co mam zrobić z kasą, którą już posiadam a wciąż nadaje się do użytku, czyli ma obowiązującą homologację i nie ma zapełnionej pamięci fiskalnej?

Jeżeli użytkownik jest posiadaczem kasy fiskalnej, która ma obowiązującą homologację i nie ma zapełnionej pamięci fiskalnej oraz nie jest zobligowany do stosowania kas ONLINE to może w dalszym ciągu ją stosować.

Jakie poniosę koszty zmiany na ONLINE?

Posnet Polska S.A. nie przewiduje podniesienia ceny kasy w wersji ONLINE. Istotną kwestią jest fakt, że podatnicy, którzy zostaną zobligowani do wymiany swoich kas na ONLINE będą mogli ponownie skorzystać z odliczenia.

Kwota odliczenia to maksymalnie 700 złotych netto, jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia.*

* Według projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Czy kasy bez funkcji ONLINE mogą służyć jako kasy rezerwowe?

Jeżeli podatnik przepisami prawa zobligowany jest do stosowania kasy ONLINE, jego kasą rezerwową musi być również kasa ONLINE. W przypadku gdy podatnik nie jest objęty obowiązkiem stosowania kas ONLINE, może stosować jako rezerwową - kasę z elektroniczną kopią paragonu.

Zadaj pytanie