Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Weryfikacja wady sprzętu

Serwis urządzeń fiskalnych Posnet realizowany jest przez Autoryzowane Punkty Serwisowe. Zanim jednak zgłosisz awarię do Serwisu, prosimy o zweryfikowanie usterki zgodnie z poniższą procedurą.

  1. Potwierdzić powtarzalność usterki (usterka powtarza się regularnie lub nieregularnie).
  2. Zweryfikować na podstawie informacji zawartych w instrukcji obsługi klasyfikację usterki, która może być związana z programem sprzedażowym lub z awarią urządzenia fiskalnego.
  3. Skonsultować problem z publicznie udostępnianą pomocą na stronie internetowej Posnet, w dziale Dla Klienta.
  4. W przypadku niemożności samodzielnego usunięcia usterki, należy zlecić weryfikację awarii Autoryzowanemu Partnerowi Serwisowemu Posnet lub producentowi oprogramowania (jeśli problem dotyczy oprogramowania). Dane Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Posnet znajdują się w Książce Serwisowej urządzenia fiskalnego.
  5. W przypadku niemożności kontaktu z placówką serwisową, należy skontaktować się z Serwisem Centralnym Posnet, odpowiednim Oddziałem Posnet lub Autoryzowanym Punktem Serwisowym Producenta.