Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Obowiązki nabywcy

Nabywca zobowiązany jest do:

  • starannego przechowywania książki serwisowej w miejscu używania urządzenia przez cały okres eksploatacji i jej udostępnienia na każde wezwanie Urzędu Skarbowego oraz Autoryzowanego Punktu Serwisowego,
  • niezwłocznego zawiadomienia Urzędu Skarbowego i Autoryzowanego Punktu Serwisowego w przypadku utraty książki serwisowej,
  • zlecania właściwemu Autoryzowanemu Punktowi Serwisowemu wykonywania przeglądu kasy, co 24 miesięcy zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, (Dz.U. 2019 poz. 816).


Warunki eksploatacji urządzeń fiskalnych

  • Zasilanie 230V +10% -10%, 50Hz.
  • Gniazdo zasilające sieci 230V/50Hz powinno zawierać bolec uziemiający.
  • Kasa powinna być zasilana przez urządzenie filtrujące napięcie z sieci energetycznej (np. UPS, listwa zasilająca).
  • Kasa powinna być eksploatowana w pomieszczeniach o temperaturze w zakresie od 0°C do +40°C, wilgotności względnej 40% - 80%.
  • Kasa nie powinna podlegać wibracjom, znajdować się w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych oraz powinna być osłonięta przed nadmiernym nasłonecznieniem.
  • Kasa powinna być eksploatowana w pomieszczeniach o niewielkim stopniu zapylenia.
  • W pozostałych kwestiach związanych z warunkami eksploatacji kasy należy stosować się do postanowień instrukcji obsługi
Jeśli zaakceptujesz wszystkie „cookies” klikając przycisk „Zaakceptuj wszystkie” to zapiszemy na Twoim urządzeniu niezbędne pliki „cookies” oraz pliki analityczne i reklamowe. Kliknięcie „Odrzuć wszystkie" oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Możesz również samodzielnie skonfigurować swoje preferencje dotyczące plików „cookies” klikając przycisk „Dostosuj”. Więcej informacji o „cookies” znajdziesz w polityce prywatności.