Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Reklamacja i wymiana urządzeń

Nabywcy przysługuje prawo wymiany kasy na nową w przypadku gdy:

  • w okresie gwarancji wykonano 3 nieskuteczne naprawy tej samej usterki, oraz
  • trwałe usunięcie wady jest niemożliwe.


Rozpatrzenie reklamacji możliwe jest po dostarczeniu sprzedawcy następujących dokumentów:

  • ważnej karty gwarancyjnej,
  • kopii książki serwisowej z udokumentowanymi wpisami z przeprowadzonych napraw,
  • Protokołu Reklamacji.
  • Formularz Protokołu Reklamacji wydaje Autoryzowany Punkt Serwisowy.


Wymiana, o której mowa powyżej, może nastąpić po uprzednim zaakceptowaniu reklamacji przez producenta kasy.