Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Dyrektywy Nowego Podejścia

Dyrektywy Nowego Podejścia - zbiór dyrektyw określających zasadnicze wymagania, jakie powinny spełniać poszczególne wyroby, wprowadzane na rynek europejski. W stosunku do wag nieautomatycznych obowiązują trzy Dyrektywy Nowego Podejścia:

  • Dyrektywa EMC (Electromagnetic Compatibility - kompatybilność elektromagnetyczna);

  • Dyrektywa LVD (Low Voltage Electrical Equipment - dyrektywa niskonapięciowa);

  • Dyrektywa NAWI (Non-Automatic Weighing Instruments - nieautomatyczne urządzenia wagowe).