Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Dyrektywa EMC (Electromagnetic Compatibility - kompatybilność elektromagnetyczna)

 

Dyrektywa dotyczy urządzeń, które zawierają aktywne elementy elektroniczne. Celem dyrektywy EMC jest zapewnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez wprowadzenie wymogu, aby urządzenia osiągnęły odpowiedni poziom kompatybilności elektromagnetycznej. Wszystkie wagi elektroniczne muszą spełniać wymagania tej dyrektywy.