Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Dyrektywa MID (Measuring Instruments Directive - dyrektywa o przyrządach pomiarowych)

 

Dyrektywa MID należy do grupy dyrektyw nowego podejścia, wdrażających system oceny zgodności, zastępujący – w przypadku przyrządów pomiarowych – dotychczasowy system prawnej kontroli metrologicznej, w zakresie zatwierdzenia typu i legalizacji pierwotnej. Dotyczy wszystkich wag automatycznych.