Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Dyrektywa LVD (Low Voltage Electrical Equipment - dyrektywa niskonapięciowa)

 

Dyrektywa dotyczy sprzętu elektrycznego zasilanego napięciem 50-1000 V prądu przemiennego lub 75-1500 V prądu stałego. Określa, że urządzenie elektryczne może być wprowadzone na rynek tylko wówczas, gdy - po właściwej instalacji, utrzymaniu i użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem - nie zagraża bezpieczeństwu osób, zwierząt domowych i mienia. Wszystkie wagi elektroniczne (za wyjątkiem zasilanych wyłącznie z baterii) muszą spełniać wymagania zasadnicze tej dyrektywy.