Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Ultradźwiękowy ekran dotykowy

Ekrany dotykowe zaliczane do tej grupy działają w oparciu specyficzne właściwości rozchodzenia się fal ultradźwiękowych.

Druga popularna nazwa dla tej kategorii to "ekrany dotykowe typu SAW" (ang. Surface Acoustic Wave). Pojęcia "ekrany ultradźwiękowe" oraz "ekrany SAW" stosowane są zamiennie.
W przeszłości ekrany ultradźwiękowe nazywano również akustycznymi. Wraz z pojawieniem się jednak rozwiązań pozycjonujących dotyk w oparciu o percepcję dźwięku z zewnętrznych źródeł (APR) ekrany ultradźwiękowe oraz akustyczne są rozróżniane.

Percepcja dotyku w ultradźwiękowych ekranach dotykowych odbywa się przy wykorzystaniu specyficznych właściwości fal ultradźwiękowych:

  1. Fale rozchodzą się po płaszczyznach i łagodnych krzywiznach.
  2. Miękkie przedmioty tłumią ultradźwięki natomiast twarde przedmioty są przez nie opływane.

Podstawą ekranów SAW jest szyba, po której powierzchni rozpraszane są fale ultradźwiękowe. Na brzegach szyby umieszczone są emitery i receptory ultradźwięków, które generując fale jednocześnie wykrywają ich zakłócenia. Miękkie przedmioty takie jak palec, gumka ołówka itd. w momencie dotknięcia ekranu pochłaniają część fal tworząc tzw. "cień ultradźwiękowy". Cień wykrywany jest przez receptory w brzegach ekranu, a następnie przetwarzany przez kontroler ekranu na wartość cyfrową zrozumiałą dla komputera.
Specyficzną cechą ekranów SAW były obudowane brzegi powierzchni roboczej, w których ukryte były receptory fal ultradźwiękowych. W najnowszych generacjach ekranów SAW opracowanych przez Elo (iTouch / iTouch Plus) wyeliminowano to ograniczenie umieszczając emitery i receptory po wewnętrznej stronie szyby jednocześnie zaokrąglając jej krawędzie. Fale ultradźwiękowe mogą dzięki zaokrągleniu swobodnie przepływać po powierzchni roboczej ekranu a wrażliwe komponenty ekranu dotykowego ukryte są wewnątrz wyświetlacza.

W ofercie Elo istnieje kilka rodzajów ekranów dotykowych wykorzystujących ultradźwięki:

  • IntelliTouch / IntelliTouch Plus 
  • iTouch / iTouch Plus
  • SecureTouch