Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Kiedy wagę należy poddać legalizacji ponownej?

Waga powinna zostać zgłoszona do legalizacji ponownej:

  • Przed upływem okresu legalizacji pierwotnej, zgodnie z zasadami legalizacji wag w Polsce;
  • W przypadku zmiany miejsca instalacji lub użytkowania, w którym była dokonana ocena zgodności albo legalizacja;
  • W przypadku uszkodzenia albo zniszczenia cech legalizacji lub cech zabezpieczających naniesionych podczas legalizacji;
  • W przypadku uszkodzenia albo zniszczenia oznaczeń lub cech zabezpieczających naniesionych podczas dokonywania oceny zgodności;
  • Po jej naprawie.