Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Do jakich zastosowań waga musi być legalizowana?

W myśl Rozporządzenia z dnia 02 czerwca 2016 r. "prawnej kontroli metrologicznej" czyli legalizacji podlegają wagi używane:

  • w obrocie handlowym;
  • dla obliczania opłaty, cła, podatku, premii, opustu, kary, wynagrodzenia, odszkodowania lub podobnych płatności;
  • podczas stosowania przepisów prawa oraz przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych przez biegłych i ekspertów;
  • do określania masy pacjenta w praktyce medycznej w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia;
  • przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach oraz przy analizach wykonywanych przez laboratoria medyczne i farmaceutyczne;
  • przy sprzedaży konsumenckiej oraz przy paczkowaniu towarów.