Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Warunki obsługi serwisowej

Naprawa urządzeń polega na wymianie wadliwych części i elementów zamiennych na części i elementy wolne od wad (wymontowanie uszkodzonych i zamontowanie w ich miejsce sprawnych).

Wymianie podlegają jedynie podzespoły wymienione w cenniku detalicznym części zamiennych.

Warunki serwisu gwarancyjnego
 1. Naprawa sprzętu objęta gwarancją może być dokonana w pełnym zakresie, w przypadku załączenia karty gwarancyjnej i Technicznego Raportu Serwisowego (TRS).
 2. W wypadku zlecenia naprawy sprzętu objętego gwarancją bez dostarczonego Technicznego Raportu Serwisowego (TRS) lub karty gwarancyjnej, Zlecający pokrywa pełne koszty naprawy z możliwością korekty faktury usługowej po dostarczeniu brakujących dokumentów.
 3. Dla realizacji uprawnień z tytułu gwarancji sprzęt należy dostarczyć w opakowaniu fabrycznym i powinien zawierać wyposażenie dodatkowe tj: zasilacz, kabel . Zastosowanie innego opakowania niż fabryczne może narazić sprzęt na uszkodzenie w trakcie transportu, za co POSNET nie ponosi odpowiedzialności.
Warunki serwisu pogwarancyjnego
 1. W wypadku zlecenia naprawy sprzętu pogwarancji do którego załączony został Techniczny Raport Serwisowy (TRS), Zlecający pokrywa pełne koszty naprawy z uwzględnieniem przysługującego rabatu na wymieniony komponent (dotyczy partnerów handlowych POSNET).
 2. W wypadku zlecenia naprawy sprzętu pogwarancji do którego nie zostanie załączony Technicznym Raportem Serwisowym (TRS), Zlecający pokrywa pełne koszty naprawy bez przysługującego rabatu na wymieniony komponent (dotyczy partnerów handlowych POSNET).
Informacje dodatkowe
 1. Klient dostarcza i odbiera sprzęt na koszt własny.
 2. POSNET wysyłkę sprzętu do odbiorcy realizuje za pośrednictwem spedycji DHL.
 3. POSNET usługi po okresie gwarancji realizuje z formą płatności Pobranie lub Przedpłata. Nie dotyczy klientów posiadających formę płatności Przelew.
 4. W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy, POSNET zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu trwania naprawy.
 5. Warunki obsługi serwisowej dla partnerów handlowych POSNET pozostają na niezmienionych warunkach.
 6. Niekompletna lub nieczytelnie wypełniona karta gwarancyjna lub Techniczny Raport Serwisowy (TRS) nie będą uwzględniane w trakcie realizacji usługi gwarancyjnej.