Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Technologie drukowania w drukarkach etykiet i kart

Technologia drukowania

  1. Termiczna – metoda druku polegająca na uzyskiwaniu obrazu na etykietach pokrytych warstwą termo czułą, która zmienia barwę pod wpływem wysokiej temperatury. Etykiet termiczne mają ograniczoną w czasie trwałość nadruku, nie powinny być eksponowane na światło dzienne oraz poddawane działaniu ciepła.
  2. Termotransferowa – metoda druku polegająca na uzyskiwaniu obrazu na etykiecie poprzez podgrzewanie substancji barwiącej zawartej w taśmie termotransferowej. Taśma termotransferowa przesuwa się wraz z rolką z etykietami, następnie rozgrzana głowica drukarki uwalnia substancję barwiącą z taśmy termotransferowej i dzięki dociskowi przenosi ją na powierzchnię etykiety. Druk termotransferowy cechuje wysoka trwałość.
  3. Termosublimacyjna – metoda druku wykorzystywana przy drukowaniu kart polegająca na uzyskiwaniu obrazu poprzez sublimację stałych warstw farby z folii nośnikowej za pomocą wysokiej temperatury (przechodzenie pod wpływem ciepła ze stanu stałego w gazowy). Farba w stanie gazowym wnika w powierzchnię podłoża i wywołuje reakcję chemiczną. Dzięki możliwości zmian temperatury głowicy drukującej można sterować ilością przenoszonej farby.
  4. Retransferowa - metoda druku wykorzystywana przy drukowaniu kart polegająca na naniesieniu projektu karty na folię transferową, a następnie wraz z warstwą zabezpieczającą jest naklejana na kartę. Nadruki wykonywane za pomocą metody retransferowej charakteryzują się bardzo dobrą jakością na całej powierzchni karty.