Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Zmiana podmiotu prowadzącego serwis kas

W sytuacji kiedy dotychczasowy serwis zaprzestał działalności lub zachodzą inne ważne powody, użytkownik kasy może wystąpić z wnioskiem do producenta o zmianę podmiotu prowadzącego serwis kas. W typowych sytuacjach Posnet wydaje taką decyzję w ciągu 48 godzin. O dokonanej zmianie serwisu podatnik powinien zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia jej dokonania. 

Przepisy regulujące ten aspekt sprawy opisuje §60 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku.