Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Rodzaje i budowa kodów kreskowych

Kod kreskowy, kod paskowy (ang. barcode) – graficzne odzwierciedlenie informacji poprzez kombinację następujących po sobie ciemnych i jasnych elementów (kresek), ustalonych według przyjętych zasad budowy danego kodu (symboliki).

Symbolika – to zbiór zasad określających w jaki sposób znaki pisma, czytelne wzrokowo, odwzorowywane są poprzez jasne i ciemne elementy (kreski) o różnej szerokości. np.: Symbolika EAN – 13, Symbolika Kodu 128, Symbolika Kodu QR

Strona kodowa – to wariant przypisywania poszczególnym kodom binarnym różnych znaków pisarskich w ramach danego systemu kodowana.

Rodzaje kodów kreskowych

Podział wg wymiarowości:

 • jednowymiarowe (liniowe 1D) – informacje zapisywane są w jednej linii w postaci kresek;
 • dwuwymiarowe piętrowe – rozwinięcie kodów jednowymiarowych polegające na istnieniu kilku linii kodu, jedna pod drugą;
 • dwuwymiarowe matrycowe – informacja zapisana jest na określonej powierzchni, najczęściej do zapisu stosowane kwadraty, rzadziej kreski.
 • złożone – występują w nich jednocześnie elementy kodów jednowymiarowe i dwuwymiarowych;
 • kody trójwymiarowe – są to zazwyczaj kody jednowymiarowe wytłoczone na różnego rodzaju powierzchni.

Podział wg szerokości kresek:

 • kody o jednej szerokości kresek
 • kody o dwóch szerokościach kresek
 • kody o wielu szerokościach kresek (tzw. modularne)

Podział wg rodzaju kodowanych symboli:

 • numeryczne – kodowane są jedynie cyfry w systemie dziesiętnym
 • alfanumeryczne – kodowane są cyfry i inne oznaczenia

Podział wg ciągłości kodów (nie dotyczy kodów matrycowych):

 • kody ciągłe – brak przerwy pomiędzy kodowanymi znakami
 • kody dyskretne – występują przerwy pomiędzy kodowanymi znakami

Podział wg ilości kodowanych znaków:

 • kody o określonej długości – liczna kodowanych znaków jest określona np.:EAN – 13; EAN – 8;
 • kody o zmiennej długości – liczna kodowanych znaków nie jest jasno określona np.:Kod 39, Kod 128, DataMatrix
Standardy kodów kreskowych

Jednowymiarowe – informacje zapisywane są w jednej linii, w postaci kresek.

 • EAN – kod EAN występuje w dwóch odmianach: EAN – 13 (zawiera 12 cyfr danych i jedną cyfrę kontrolną), EAN – 8 (7 cyfr danych i 1 cyfra kontrolna) (w USA ich odpowiednikami są kody UPC). Kod EAN -13 jest używany również w połączeniu z ISSN (International Standard Serial Number), dla publikacji prasowych czy magazynów;
 • Kod 39 (Code 39) – kod paskowy zawierający znaki alfanumeryczne o zmiennej długości, pozwalające zapisać 43 różne znaki; każdy ze znaków składa się z 9 elementów (słupki jasne i ciemne), z których 3 są znacząco szersze;
 • Kod 128 (Code 128) – kod alfanumeryczny o zmiennej długości opracowany w celu rozszerzenia zestawu znaków do 128;
 • Kod przeplatany 2 z 5 (Interleaved 2 of 5) – kod numeryczny o zmiennej, lecz parzystej długości. Charakteryzuje się dużą gęstością – cyfry kodowane są parami w „przeplocie” - ciemne paski kodują jedną cyfrę, a rozdzielające je białe paski – drugą. Stąd wynika warunek parzystej długości tegoż kodu kreskowego;

Dwuwymiarowe – informacje zapisywane są na dwóch osiach (na określonej powierzchni), najczęściej w postaci kwadratów. 

 • Aztec – kod alfanumeryczny o dużej gęstości, pozwalający zapisać 3832 znaków numerycznych lub 3067 alfanumerycznych. Zbudowany jest na kwadratowej siatce z tarczą na środku; nazwa pochodzi od środkowego elementu kodu, który przypomina piramidę schodkową;
 • DataMatrix – kod alfanumeryczny o zmiennej długości i dużej gęstości. Składa się z kwadratowych modułów ułożonych wewnątrz wzorca wyszukiwania stanowiącego obwód symbolu. Charakteryzuje się możliwością zapisu 3116 numerycznych lub 2335 alfanumerycznych znaków; bardzo często wykorzystywany w przemyśle elektronicznym, np. na procesorach.
 • PDF 417 – kod alfanumeryczny umożliwiający zapis dużej ilości danych. Dane przedstawione są w postaci tzw. słów kodowych, każde ze słów zawiera 4 ciemne kreski wśród 17 modułów, z których jest zbudowane. W kodzie można zawrzeć 256 znaków ASCII II występujących w trzech podstawowych zbiorach, każdy zbiór zawiera 929 znaków (słów kodowych), o różnych wzorach jasnych i ciemnych kresek, każdy sąsiedni.
 • QR Code – kod alfanumeryczny o bardzo dużej pojemności i gęstości, pozwalający zakodować 7089 znaków numerycznych lub 4296 alfanumerycznych.

Kody hybrydowe – są kategorią kodów kreskowych, które stanowią połączenie cech kodów jednowymiarowych i dwuwymiarowych.

 • Aztec
 • RSS
Jeśli zaakceptujesz wszystkie „cookies” klikając przycisk „Zaakceptuj wszystkie” to zapiszemy na Twoim urządzeniu niezbędne pliki „cookies” oraz pliki analityczne i reklamowe. Kliknięcie „Odrzuć wszystkie" oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Możesz również samodzielnie skonfigurować swoje preferencje dotyczące plików „cookies” klikając przycisk „Dostosuj”. Więcej informacji o „cookies” znajdziesz w polityce prywatności.