Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Poradnik: Krok po Kroku

Nie ma jednego rodzaju ekranu dotykowego, który doskonale sprawdza się w każdych warunkach. Ekran dotykowy jest doskonałym narzędziem pracy, ale pod warunkiem, że jest właściwie dobrany do środowiska pracy. Różnice w technologiach dotykowych są na tyle duże, że ekran świetnie działający w jednych warunkach może okazuje się koszmarem w innych.

Poniżej zebraliśmy zbiór porad, które są pomocne przy wyborze właściwego narzędzia w różnych zastosowaniach.

Krok pierwszy: wybór odpowiedniej technologii dotykowej

Czy ekran będzie używany wyłącznie przez personel lub przeszkolonego operatora?

Należy ustalić, na ile ekran musi być odporny na wandalizm i uszkodzenia mechaniczne związane z niewłaściwą obsługą.

Wyłącznie personel/obsługa

Ekranem nie będą posługiwały się osoby przypadkowe.

Zalecane technologie dotykowe: dowolna.
 

Ekranem będą posługiwały się osoby przypadkowe

Urządzenie może być narażone na wandalizm lub niewłaściwą obsługę  (np. praca w przestrzeni publicznej).

Zalecane technologie dotykowe: wszystkie z wyjątkiem rezystywnych, ze względu na możliwość uszkodzenia powłoki poliestrowej znajdującej się na powierzchni roboczej. W przypadku zastosowań narażonych na wandalizm zalecamy stosowanie technologii SecureTouch (wyłącznie suche środowisko) lub Projected Capacitive w wersji ThruTouch (dowolne środowisko).

Czy ekran będzie wykorzystywany z dużą częstotliwością?

Należy określić jak często na powierzchni ekranu wykonywane będą operacje i ew. jakim wskaźnikiem.

Maksymalnie do 100 operacji dziennie. Obsługa palcem lub innym miękkim przedmiotem (np. w rękawiczce)

W takiej sytuacji nie powinno wystąpić widoczne zużycie ekranu dotykowego bez względu na jego rodzaj.

Zalecane technologie dotykowe: dowolna.
 

Kilkaset operacji dziennie (lub więcej). Obsługa różnymi typami wskaźnika

Ekran dotykowy będzie mocno obciążony pracą. W takich aplikacjach należy stosować technologie dotykowe odporne na zużycie mechaniczne.

Zalecane technologie dotykowe: wszystkie z wyjątkiem rezystywnych, ze względu na występujące naturalne zużycie mechaniczne.

Więcej informacji na temat odporności ekranów rezystywnych na zużycie opisane jest w artykule "Naturalne zużycie ekranów rezystywnych".

Czy na ekran będą często wylewane płyny, ew. będzie narażony na inne mokre zabrudzenia?

Należy ustalić, na ile ekran dotykowy musi być odporny krople cieczy lub złogi brudu znajdujące się na powierzchni ekranu).

Ekran będzie pracował w suchym środowisku

Sporadycznie wylewane na ekran płyny lub inne zabrudzenia będą w miarę potrzeb usuwane.

Zalecane technologie dotykowe: dowolna.
 

Urządzenie będzie narażone na częste zalania i zabrudzenia mogące spowodować zakłócenia w pracy ekranu dotykowego.

Częste wycieranie lub czyszczenie może okazać się zbyt uciążliwe.

W takich aplikacjach należy stosować technologie dotykowe niewrażliwe bądź mało wrażliwe na ciecze i osady.

Zalecane technologie dotykowe: wszystkie z wyjątkiem ultradźwiękowych (SAW) ekranów dotykowych, ze względu na to, że krople cieczy znajdujące się na powierzchni ekranu wzbudzają dotyk. W sytuacjach, w których ryzyko silnego zabrudzenia występuje okazjonalnie ekran SAW są stosowane w połączeniu z dedykowanymi rysikami (mazaki z miękką gumową końcówką), które wyraźnie redukują problem zabrudzenia ekranu podczas pracy przez Operatora.

W krytycznych warunkach stosowanie ekranów podczerwonych opartych na ramkach opto-matrix również może być uciążliwe ze względu na blokowanie przez zabrudzenia promieni światła podczerwonego.

Czy ekran będzie obsługiwany przez operatora wyłącznie palcem?

Należy ustalić, czy nie zachodzi konieczność zastosowania technologii dotykowej wzbudzanej różnymi typami wskaźników.

Ekran będzie obsługiwany wyłącznie palcem, bądź w cienkiej lateksowej lub tekstylnej rękawiczce

Zalecane technologie dotykowe: dowolna.
 

Ekran będzie obsługiwany dowolnym, również twardym wskaźnikiem bez cech przewodnictwa elektrycznego (długopisem, kartą magnetyczną, przedmiotami metalowymi itd.)

Zalecana technologia dotykowa: akustyczna.

Technologie dopuszczalne, ale odradzane: 

  • rezystywne (ulegnie szybkiemu zużyciu lub uszkodzeniu)
  • podczerwone (zbyt mały przekrój wskaźnika może nie aktywować dotyku)

 Krok drugi: wybór odpowiedniego modelu urządzenia