Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie
Wsparcie techniczne
801 800 111

Okiem eksperta

Wystawienie faktury do paragonu z numerem NIP

21 stycznia 2021, Czwartek
Autor:
Grzegorz Wdowiński

Od 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana przepisów dotyczących wystawiania faktur do sprzedaży zarejestrowanej uprzednio na kasie, czyli tzw. „faktury do paragonu”.  Wynika z niej, że przedsiębiorca prowadzący sprzedaż na kasie na rzecz osoby prowadzącej działalność gospodarczą, wystawia fakturę do tak zarejestrowanej sprzedaży tylko i wyłącznie  na podstawie paragonu zawierającego numer NIP nabywcy. 

Celem modyfikacji przepisów jest uszczelnienie polskiego systemu podatkowego.

Do wystawienia faktury na podstawie paragonu z numerem NIP obliguje art. 106b ust. 5 ustawy o VAT:

W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej”.

W praktyce, oznacza to, że w momencie dokonywania transakcji nabywca powinien poinformować sprzedawcę, że dokonuje zakupów na rzecz firny, a nie w celach prywatnych.  

Podkreśla to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 15.12.2020:

„...przepisy wymuszają pewną konsekwencję podatnika. To znaczy, jeżeli dokonuje on zakupu jako podatnik, a nie jako konsument, to powinien o tym fakcie poinformować sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu i przedstawić sprzedawcy swój numer identyfikujący go na potrzeby podatku w taki sposób, aby sprzedaż towarów lub usług była właściwie udokumentowana – albo fakturą VAT albo paragonem z tym numerem pozwalającym na ewentualne późniejsze prawidłowe wystawienie do tego paragonu faktury zawierającej ten numer.

Tylko taki paragon będzie podstawą do późniejszego wystawienia faktury sprzedaży.  Nabywca może zwrócić się z żądaniem wystawienia  faktury w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano transakcji.

Faktura uproszczona

Inaczej jest w przypadku paragonu do kwoty 450 zł brutto lub 100 euro, który zawiera numer NIP nabywcy. W tym przypadku już sam paragon stanowi fakturę uproszczoną i traktowany jest jak faktura. Tym samym do takiego paragonu nie wystawia się faktury i traktuje się go jak zwykłą fakturę, na co wskazuje zapis w art. 106E ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. 

Najczęściej oglądane

21.05.2021
Grzegorz Wdowiński
Kasy ONLINE i płatności bezgotówkowe w s ...
Zagadnienia fiskalne
czytaj więcej
06.05.2021
Grzegorz Wdowiński
Kasy ONLINE dla firm świadczących usługi ...
Zagadnienia fiskalne
czytaj więcej

Przeczytaj także

20.06.2018
Paweł Świstek
99,9% urządzeń fiskalnych produkcji Posn ...
Zagadnienia fiskalne
czytaj więcej
04.11.2016
Kasa fiskalna poza schematem
Zagadnienia fiskalne
czytaj więcej

wróć do listy