Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Montaż typu front-mount (panel-mount)

Określenie "front-mount" dotyczy instalacji monitora na powierzchni montażowej w oparciu o dodatkowe akcesoria - ramkę montażową.

Logika tego rozwiązania zakłada zintegrowanie monitora z ramką, która zakrywa krawędzie otworu montażowego. W przypadku tego typu instalacji alternatywnie stosowane jest pojęcie "panel-mount" (monitor po zintegrowaniu z ramką stanowi panel, który instaluje się w otworze montażowym od przodu). Instalacja typu front-mount jest najczęściej stosowana w przypadku zabudowy monitorów open-frame.

Monitor open-frame zainstalowany na powierzchni montażowej wraz z opcjonalną ramką (front-mount).

Schemat logiczny integracji monitora z opcjonalną ramką i powierzchnią montażową. Opcjonalne ramki do zabudowy oferowane przez Elo zawierają komplet uchwytów montażowych. Rozwiązanie to znacznie upraszcza i jednocześnie wzmacnia instalację.