Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Jak rozumieć pojęcie kalibracji (adjustacji) wagi?

Kalibracja lub adiustacja wag to szereg czynności, w rezultacie których następuje korekcja wskazań wagi. Dokonywana jest przez producenta wzorcem masy zbliżonym do maksymalnej wartości udźwigu wagi. Kalibracja wagi legalizowanej jest zabroniona i mogą jej dokonywać tylko serwisy lub jednostki do tego uprawnione. Dokonanie kalibracji wiąże się z koniecznością ponownej legalizacji wagi.