Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Jak często trzeba legalizować wagę?

Druga i kolejne legalizacje ponowne muszą być wykonywane przed upływem 25 miesięcy, licząc od 1 dnia miesiąca, w którym dokonano legalizacji ponownej. Przykładowo - waga poddana legalizacji ponownej w lutym 2007 r. musi być ponownie legalizowana do końca lutego 2009 r.

Szczegółowe informacje na temat legalizacji wag znajdują się TUTAJ.