Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Jakie trzeba spełnić warunki, żeby otrzymać zwrot za zakup kasy fiskalnej?

Aby mieć prawo do otrzymania ulgi za zakup kasy fiskalnej, należy przed rozpoczęciem ewidencjonowania i fiskalizacją powiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego (US) o wszystkich instalowanych urządzeniach. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie w wymaganym terminie fiskalizacji. Następnie w ciągu 7 dni od fiskalizacji serwis i użytkownik składają do właściwego US wypełniony formularz zgłoszenia kasy. Oba formularze (serwisowy i użytkownika) dołączane są do urządzenia. Gdy powyższe warunki zostaną spełnione należy przedstawić w Urzędzie Skarbowym oryginał faktury za zakup kasy, wraz z dowodem zapłaty. Po wykonaniu wspomnianych czynności można rozliczyć wydatek. Odliczenie należy się podatnikom którzy kupują urządzenie fiskalne po raz pierwszy.

W jakich sytuacjach podatnik musi zwrócić ulgę?

Istnieją przypadki w których otrzymaną ulgę na zakup kasy fiskalnej należy zwrócić. W przypadku gdy podatnik nie dopełnił wszystkich obowiązków przed i po fiskalizacji lub nie rozpoczął ewidencji sprzedaży na kasie w obowiązującym go terminie. Należy pamiętać, że w ciągu trzech lat od fiskalizacji (rozpoczęcia ewidencji na kasie) należy spełnić poniższe warunki:

  • terminowo zgłaszać urządzenie do obowiązkowych przeglądów technicznych,
  • nie wolno w tym okresie zaprzestać prowadzenia działalności, ogłosić likwidację lub upadłość firmy.