Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Honeywell 8680i

Honeywell 8680i to najbardziej zaawansowany, kompaktowy i wysoce wydajny skaner Bluetooth® firmy Honeywell. Został stworzony do noszenia na dłoni dzięki specjalnie zaprojektowanej, ergonomicznej rękawiczce. Dzięki temu zauważanie pomaga firmom usprawnić procesy o dużej objętości, takie jak kompletacja zamówień, sortowanie czy pakowanie, nie zajmując użytkownikowi rąk.

Zaawansowane opcje służące dopasowaniu 8680i do potrzeb nawet najbardziej wymagających użytkowników, także pod kątem oprogramowania, czynią go unikalnym połączeniem skanera z ultraprzenośnym komputerem.

Wersja kolorystyczna
Honeywell 8680i

Bez zajmowania rąk

Dzięki ergonomicznemu montażowi skanera na dłoni i wykorzystaniu wygodnego w użyciu spustu wyzwalającego skanowanie, 8680i nie zajmuje użytkownikowi rąk przy skanowaniu towarów.

Ułatwia to w szczególności takie zadania jak kompletowanie zamówień czy sortowanie, zauważalnie przyspieszając zarazem dany proces.    

Możliwość personalizacji

Opcje konfiguracji urządzenia pozwalają wybrać najbardziej porządane w danym środowisku pracy cechy. Możliwość doposażenia w kolorowy wyświetlacz, łączność Wi-Fi 5 generacji czy platforma SDK to rozwoju oprogramowania współpracującego z 8680i czynią z niego de facto pełnowartościowy, mobilny komputer - połączenie skanera i kolektora danych.

Pozwala to ograniczyć koszt działalności - nie musisz kupować dwóch odrębnych urządzeń, kiedy dysponujesz jednym, które spełania z powodzeniem kilka ról na raz!

Dopasowany do potrzeb

8680i można doposażyć w liczne, ułatwiające pracę akcesoria. Specjalna rękawiczka, wyzwalacz w formie pierścienia ze spustem i powiększona bateria to najważniejsze z nich, ale nie jedyne. 

Co niezwykle istotne, rekonfiguracja akcesoriów nie wymusza dłuższych przestojów w pracy - jest łatwa i możliwa nawet bezpośrednio w środowisku pracy urządzenia. 

Wytrzymała obudowa

Obudowę skanera zaprojektowano tak, by wytrzymać do 30 upadków na beton z wysokości 1,5m, lub do nawet 2000 upadków z wysokości 0,5 metra. Zgodność z normą szczelności IP54 dodatkowo potwierdza gotowość 8680i na pracę w trudnych warunkach. 

Powyższe parametry są niezwykle imponujące, szczególnie kiedy weźmiemy pod uwagę kompaktowe rozmiary urządzenia

Rozbudowany software

Platforma Honeywell Operational Intelligence dba o ciągłe analizowanie i zachowanie właściwych parametrów urządzenia. Ma to bezpośrednie przełożenie na, między innymi, zachowanie odpowiedniej kondycji wbudowanej baterii czy bezproblemowe aktualizowanie oprogramowania.

Wszystko po to, aby użytkownik mógł skupić się w pełni na wykonywanym zadaniu, bez obaw o prawidłową pracę 8680i.

Producent
Honeywell
Typ czytnika
 • bezprzewodowy
 • wearable
 • area imager
Wielokierunkowy odczyt kodów
tak
Minimalny kontrast kodu
20%
Odczyt
Odczytywane kody / inne opcje
 • 1D
 • 2D
 • kody złej jakości, uszkodzone i o słabym kontraście
Zasięg odczytu dla typowych kodów 13 mil UPC (0,33 mm)
37mm - 566cm
Wyzwalanie odczytu
ręczne
Sygnalizacja odczytu
 • dźwiękowa
 • świetlna
Zastosowanie (natężenie ruchu)
 • średnie
 • duże
Cechy fizyczne
Klasa szczelności / norma przemysłowa
IP54
Wytrzymałość / upadki na beton
30 x 1,5 m
Temperatura pracy (℃)
-20℃ do +50℃
Wymiary (mm)
 • standardowa bateria: 81 x 56 x 31.3
 • rozszerzona bateria: 81 x 56 x 35
Waga (g)
 • standardowa bateria: 155
 • rozszerzona bateria: 161
Interfejsy
 • BT 5.0
 • USB
 • NFC
 • WiFi 5
Komunikacja bezprzewodowa
Zasięg bezprzewodowy
BT 5.0 - do 100m zasięgu
Czas pracy na akumulatorze po pełnym naładowaniu
 • standardowa bateria: do 8 godzin
 • rozszerzona bateria: do 10 godzin
Ilość skanów po pełnym naładowaniu
 • standardowa bateria: do 3000
 • rozszerzona bateria: do 8000
Dostępne opcje
Wersje kolorystyczne
ciemna
Istotne / unikalne cechy
 • Odporna na uszkodzenia, ergonomiczna i lekka obudowa
 • Rozbudowane opcje dopasowania do preferowanej aplikacji
 • Honeywell Connected Workflow Analytics

Zadaj pytanie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

Administrator danych

My, „POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Municypalnej 33, 02-281 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082030, NIP: 522-26-28-262, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, jesteśmy administratorem Pana/Pani danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji Pana/Pani praw w tym zakresie, przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: iod.posnet@posnet.com.

Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawę prawną przetwarzania stanowi udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO).

Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu kontaktowym.

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane możemy udostępniać podmiotom świadczącym na rzecz „POSNET Polska” S.A. usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pana/Pani dane osobowe.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane zawarte w formularzu kontaktowym przechowujemy do zakończenia korespondencji z Panem/Panią w sprawach, o które Pan/Pani zapytuje w formularzu kontaktowym.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) Pana/Pani danych
 • prawo do usunięcia Pana/Pani danych (jeżeli cofnął Pan/cofnęła Pani zgodę na przetwarzanie lub Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, tj. nie istnieje podstawa przetwarzania danych w celu realizacji jakiejkolwiek z umów wskazanych w ust. 3 powyżej - może Pan/Pani zażądać, abyśmy je usunęli).
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w następujących przypadkach:
  a) kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pan/Pani usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) wniósł Pan/wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (aby skutecznie skorzystać z tego prawa powinien Pan/powinna Pani wskazać nam swoją szczególną sytuację, która w Pana/Pani ocenie uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw, lub też, że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie tej zgody. Cofnięcie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem).

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - rozwiń Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - zwiń


Powrót do oferty
Jeśli zaakceptujesz wszystkie „cookies” klikając przycisk „Zaakceptuj wszystkie” to zapiszemy na Twoim urządzeniu niezbędne pliki „cookies” oraz pliki analityczne i reklamowe. Kliknięcie „Odrzuć wszystkie" oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Możesz również samodzielnie skonfigurować swoje preferencje dotyczące plików „cookies” klikając przycisk „Dostosuj”. Więcej informacji o „cookies” znajdziesz w polityce prywatności.