Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

BILETERKA E-PODRÓŻNIK

Bileterka e-podróżnik to nowoczesne i kompaktowe urządzenie do sprzedaży biletów w transporcie pasażerskim. To idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą zwiększyć sprzedaż biletów, przyspieszyć obsługę klientów i obniżyć koszty eksploatacji. Bileterka e-podróżnik to efekt współpracy Posnet, Planet Pay oraz firmy Teroplan – twórcy serwisu e-podróżnik.pl.

 

Dowiedz się więcej na stronie produktu!

 

Nowoczesne rozwiązanie dla branży transportowej

Bileterka e-podróżnik to kompleksowe rozwiązanie, w skład którego wchodzi sprzedażowy moduł e-podróżnik od Teroplan, wirtualna kasa fiskalna Posnet oraz moduł płatności Planet Pay. Oprogramowanie jest zainstalowane na nowoczesnym terminalu płatniczym Pax A920 Pro. Rozwiązanie spełnia najnowsze wymogi GUM (Głównego Urzędu Miar) dotyczące komunikacji ONLINE i zapewnia łączność z CRK za pomocą dołączonej karty SIM.

Sprzedawaj różne rodzaje biletów

Bileterka e-podróżnik obsługuje szeroką gamę rodzajów biletów, w tym: ulgowe, okresowe, jednorazowe, grupowe. Moduł sprzedażowy pozwala również uzyskiwać dopłaty do biletów ulgowych.

Przyjmuj płatności bezgotówkowe

Bileterka działa na nowoczesnym terminalu płatniczym, który obsługuje płatności kartami (zbliżeniowymi, chipowymi, magnetycznymi) oraz płatności mobilne (Google Pay, Apple Pay, BLIK). Dzięki modułowi płatności Planet Pay proces sprzedaży biletów jest w pełni zintegrowany z obsługą płatności bezgotówkowych.

Drukuj i skanuj bilety

Urządzenie wyposażone jest w szybką termiczną drukarkę biletów z papierem o szerokości 57 mm. Oprogramowanie pozwala konfigurować wygląd biletu według własnych potrzeb. Bileterka e-podróżnik ma również wbudowany profesjonalny skaner kodów QR, który pozwala na odczytywanie biletów elektronicznych.

Zintegrowany system sprzedaży

Bileterka e-podróżnik jest kompatybilna z innymi bileterkami i kasami dworcowymi działającymi w ramach systemu Informica 2.0. Pozwala to również na integrację sprzedaży prowadzonej przez internet oraz bezpośrednio w pojeździe.

Łatwy montaż bileterki

Przygotowaliśmy dedykowany uchwyt dla Bileterki e-podróżnik. Umożliwia on łatwą i wygodną instalację bileterki w busie lub autobusie, poprawia komfort pracy kierowcy i podnosi bezpieczeństwo użytkowania.

 

Zobacz uchwyt

Ciesz się korzystnym modelem współpracy

Bileterka jest dostępna w atrakcyjnym systemie wynajmu. Opłacasz jeden miesięczny abonament za platformę sprzętową i aplikację sprzedażową. W ramach abonamentu otrzymujesz również wsparcie we wdrożeniu i gwarantowany serwis po-sprzedażowy. Więcej o Bileterce e-podróżnik dowiesz się na stronie bileterka.e-podroznik.pl.

 

Dowiedz się więcej na stronie produktu!

Specyfikacja techniczna drukarki fiskalnej ONLINE:
Typ mechanizmu drukującego
termiczny
Szybkość wydruku
80 mm/s
Wbudowany akumulator
Litowo-polimerowy 3,7 V / 5150 mAh
Specyfikacja techniczna platformy sprzętowej:
Wyświetlacz operatora
5,5 cala IPS, 1440 x 720 pikseli
Waga
390 g
ONLINE

Urządzenie fiskalne komunikuje się z Centralnym Rejestrem Kas (CRK, inaczej Repozytorium). Zgodnie z wymaganiami CRK urządzenie przesyła szereg danych, m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Funkcje biletowe

Wydruk szerokiej gamy biletów m.in.: normalnych, ulgowych, okresowych, miesięcznych, zagranicznych itp. Rejestrowanie ulg ustawowych i handlowych oraz udostępnianie ich raportów rozli czeniowych.

Kody kreskowe i 2D

Wydruk kodu kreskowego (code128) z dowolną informacją ułatwia późniejsze odnalezienie transakcji w systemie. Kody dwuwymiarowe (2D) mogą być drukowane w stopce paragonu, faktury oraz w dowolnym miejscu na wydruku niefiskalnym. Mogą zawierać np. link do strony, kupony rabatowe itp.

Komunikacja bezprzewodowa

Urządzenie posiada interfejsy do komunikacji bezprzewodowej. W zależności od wersji: WiFi, Bluetooth, modem GPRS/LTE

Mała i mobilna

Urządzenie mobline o wyjątkowo małych gabarytach i wadze.

Mechanizm drukujący „wrzuć i drukuj”

System szybkiej wymiany papieru „drop-in - wrzuć i drukuj” gwarantuje łatwą obsługę i wydajną pracę.

Zadaj pytanie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

Administrator danych

My, „POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Municypalnej 33, 02-281 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082030, NIP: 522-26-28-262, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, jesteśmy administratorem Pana/Pani danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji Pana/Pani praw w tym zakresie, przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: iod.posnet@posnet.com.

Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawę prawną przetwarzania stanowi udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO).

Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu kontaktowym.

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane możemy udostępniać podmiotom świadczącym na rzecz „POSNET Polska” S.A. usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pana/Pani dane osobowe.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane zawarte w formularzu kontaktowym przechowujemy do zakończenia korespondencji z Panem/Panią w sprawach, o które Pan/Pani zapytuje w formularzu kontaktowym.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) Pana/Pani danych
 • prawo do usunięcia Pana/Pani danych (jeżeli cofnął Pan/cofnęła Pani zgodę na przetwarzanie lub Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, tj. nie istnieje podstawa przetwarzania danych w celu realizacji jakiejkolwiek z umów wskazanych w ust. 3 powyżej - może Pan/Pani zażądać, abyśmy je usunęli).
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w następujących przypadkach:
  a) kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pan/Pani usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) wniósł Pan/wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (aby skutecznie skorzystać z tego prawa powinien Pan/powinna Pani wskazać nam swoją szczególną sytuację, która w Pana/Pani ocenie uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw, lub też, że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie tej zgody. Cofnięcie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem).

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - rozwiń Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - zwiń


Powrót do oferty
Jeśli zaakceptujesz wszystkie „cookies” klikając przycisk „Zaakceptuj wszystkie” to zapiszemy na Twoim urządzeniu niezbędne pliki „cookies” oraz pliki analityczne i reklamowe. Kliknięcie „Odrzuć wszystkie" oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Możesz również samodzielnie skonfigurować swoje preferencje dotyczące plików „cookies” klikając przycisk „Dostosuj”. Więcej informacji o „cookies” znajdziesz w polityce prywatności.