Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Homologacje

Homologacja to potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar, że dana kasa lub drukarka fiskalna spełnia warunki i kryteria techniczne.

Według obowiązującego prawa homologacje wydawane są na okres:

  • 4 lat dla kas z kopią elektroniczną (jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r. a dla kas o zastosowaniu specjalnym do dnia 31 grudnia 2023 r.) 
  • 5 lat dla kas ONLINE.

Podatnik musi nabyć  kasę fiskalną z obowiązującą homologacją. Może dalej z niej korzystać nawet jeśli w międzyczasie homologacja wygaśnie, ale pamięć fiskalna nie jest zapełniona. Homologacje wydaje Prezes Głównego Urzędu Miar. Do dnia 31 sierpnia 2014 roku, decyzje wydawane były przez Ministra Finansów.

 

 

Homologacje aktualne
MODEL WERSJA POTWIERDZENIE PREZESA GUM DATA POTWIERDZENIA DATA WAŻNOŚCI PREFIKS NUMERU UNIKATOWEGO

ERGO ONLINE

Decyzja zmieniająca dla PT 20/2019 oraz ZPT 5/2021

1.03 ZPT 3/2024 26.03.2024 26.03.2029 EAP
TRIO ONLINE 2.01 PT 2/2024 15.01.2024 15.01.2029 EBA
THERMAL XL 2 B 1.01 PT 1/2024 15.01.2024 15.01.2029 ECP
ERGO ONLINE 3.01 PT 15/2023 22.12.2023 21.12.2028 EAP
TEMO ONLINE 2.01 PT 14/2023 14.12.2023 15.12.2028 EAI
THERMAL XL2 W 1.01 PT 13/2023 22.11.2023 23.11.2028 ECO
V-PRINTER BX 1.01 PT 12/2023 02.10.2023 02.10.2028 ECN
FAWAG BOX 1.01 PT 10/2023 25.07.2023 25.07.2028 ECL
EVO 1.01 PT 1/2023 17.01.2023 17.01.2028 ECC
MOBILE ONLINE 3.01 ZPT 11/2022 04.11.2022 08.11.2027 EBB
ERGO ONLINE 2.01 ZPT 9/2022 18.10.2022 19.10.2027 EAP
THERMAL HD ONLINE 2.01 ZPT 7/2022 12.09.2022 12.09.2027 EAZ
THERMAL XL2 ONLINE 2.01 ZPT 4/2022 01.08.2022 02.08.2027 EAO
THERMAL HX 1.01 PT 6/2022 08.06.2022 07.06.2027 ECA
VERO 2.01 PT 5/2022 20.05.2022 23.05.2027 EBX
THERMAL XL2 ONLINE S 2.01 PT 2/2022 13.04.2022 14.04.2027 EBY
MOBILE ONLINE 2.01 PT 11/2021 26.11.2021 29.11.2026 EBB
ERGO ONLINE 1.02 PT 2/2021 27.04.2021 27.04.2026 EAP
FAWAG Lite ONLINE 2.01 PT 5/2020 05.05.2020 11.05.2025 EAJ
BINGO MAX 1.01 PT 2/2020 09.04.2020 16.04.2025 EBK
NEO ONLINE 1.02 ZPT 1/2021 03.02.2021 23.12.2024 EBH
NEO ONLINE 1.01 PT 43/2019 20.12.2019 23.12.2024 EBH
REVO ONLINE 1.01 PT 42/2019 12.11.2019 14.11.2024 EBG
POSPAY ONLINE 1.01 PT 37/2019 03.10.2019 04.10.2024 EBF
Homologacje archiwalne
MODEL WERSJA POTWIERDZENIE DATA POTWIERDZENIA DATA WAŻNOŚCI PREFIKS NUMERU UNIKATOWEGO
MOBILE ONLINE 1.01 PT 32/2019 21.05.2019 22.05.2024 EBB
TRIO ONLINE 1.01 PT 33/2019 15.05.2019 16.05.2024 EBA
THERMAL HD ONLINE 1.01 PT 31/2019 15.05.2019 16.05.2024 EAZ
ERGO ONLINE 1.02 ZPT 5/2021 09.12.2021 11.04.2024 EAP
ERGO ONLINE 1.01 PT 20/2019 11.04.2019 11.04.2024 EAP
THERMAL XL2 ONLINE 1.01 PT 19/2019 11.04.2019 11.04.2024 EAO
FAWAG LITE ONLINE 1.02 ZPT 5/2020 22.09.2020 04.04.2024 EAJ
FAWAG LITE ONLINE 1.01 PT 18/2019 04.04.2019 04.04.2024 EAJ
TEMO ONLINE 1.01 PT 15/2019 04.04.2019 04.04.2024 EAI
BINGO ONLINE 1.01 PT 13/2019 04.04.2019 04.04.2024 EAK
THERMAL XL2 (wyłącznie wersje: apteczna albo wolnoclowa) 3.04 PT 9/2021 12.12.2021 31.12.2023 CCS
THERMAL HD (wyłącznie wersje: biletowa albo biletowa do automatów albo standardowa do automatów) 2.03 PT 1/2019 15.02.2019 31.12.2023 CCH
ERGO 1.03 PT 13/2021 06.12.2021 31.12.2022 CBC
THERMAL XL2 (wersja standardowa) 3.04 PT 9/2021 12.11.2021 31.12.2022 CCS
FAWAG LITE 1.02 PT 8/2021 08.11.2021 31.12.2022 CCQ
NEO XL 3.02 PT 14/2019 04.04.2019 31.12.2022 CAI
THERMAL HD (wersja standardowa) 2.03 PT 1/2019 15.02.2019 31.12.2022 CCH
REVO 1.02 PT 15.2018 09.05.2018 10.05.2022 CAB
TEMO HS 2.02 PT 14/2018 23.04.2018 23.04.2022 CAZ
MOBILE HS 2.02 PT 11/2018 30.03.2018 30.03.2022 CBX
POSPAY 1.01 PT 10/2018 19.03.2018 19.03.2022 CCT
THERMAL XL 3.02 PT 8/2018 08.03.2018 09.03.2022 CAO
BINGO HS EJ 4.05 PT 7/2018 28.02.2018 28.02.2022 CBO
THERMAL XL2 3.03 PT 6/2018 14.02.2018 19.02.2022 CCS
FAWAG Lite 1.01 PT 3/2018 24.01.2018 25.01.2022 CCQ
ERGO 1.02 PT 1/2018 05.01.2018 08.01.2022 CBC
TRIO 1.02 PT 15/2017 09.06.2017 09.06.2021 CBV
THERMAL HD 2.02 PT 11/2017 10.05.2017 10.05.2021 CCH
MOBILE HS 2.01 PT 26/2016 12.10.2016 13.10.2020 CBX
TRIO 1.01 PT 24/2016 10.10.2016 10.10.2020 CBV
NIXDORF TH230+ FV EJ 1.03 PT 20/2016 01.09.2016 01.09.2020 CBR
BINGO HS XL EJ 2.01 PT 17/2016 05.08.2016 05.08.2020 CBP
BINGO HS EJ 4.04 PT 16/2016 26.07.2016 27.07.2020 CBO
THERMAL FV EJ 1.04 PT 8/2016 30.03.2016 31.03.2020 CBF
ERGO 1.01 PT 4/2016 24.02.2016 25.02.2020 CBC
TEMO HS 2.01 PT 2/2016 01.02.2016 02.02.2020 CAZ
MOBILE 1.05 PT 23/2016 21.09.2016 31.08.2019 CBU
BINGO HS 3.04 PT 15/2016 21.07.2016 31.08.2019 CBN
THERMAL FV 3.05 PT 3/2016 09.02.2016 31.08.2019 CBA
THERMAL XL 3.01 PT 15/.2015 29.05.2015 29.05.2019 CAO
NEO XL 3.01 PT 9/2015 08.05.2015 08.05.2019 CAI
4610-1NR FV EJ 2.01 PT 7/2017 16.04.2015 16.04.2019 CAG
THERMAL HD 2.01 PT 2/2015 19.03.2015 19.03.2019 CAC
REVO 1.01 PT 1/2015 20.02.2015 20.02.2019 CAB
MOBILE HS EJ 1.02 PT 44/2013 03.12.2013 03.12.2016 BFP
TEMO HS FV EJ 1.02 PT 41/2013 15.11.2013 18.11.2016 BFL
BINGO HS 3.03 PT 39/2013 12.11.2013 12.11.2016 BFJ
BINGO HS EJ 4.03 PT 38/2013 12.11.2013 12.11.2016 BFK
NIXDORF TH230+ FV EJ 1.02 PT 37/2013 04.11.2013 04.11.2016 BCY
BINGO HS XL EJ 1.01 PT 34/2013 16.10.2013 16.10.2016 BFG
THERMAL FV 3.04 PT 25/2013 28.08.2013 29.08.2016 BEX
THERMAL FV EJ 1.03 PT 24/2013 28.08.2013 29.08.2016 BEW
THERMAL HS FV EJ 1.03 PT 23/2013 16.08.2013 19.08.2016 BEV
MOBILE 1.04 PT 14/2013 03.06.2013 03.06.2016 BBQ
NEO EJ 1.01 PT 9/2013 29.03.2013 14.04.2016 BAW
BINGO HS 3.02 PT 5/2013 22.02.2013 26.02.2016 BBB
THERMAL FV EJ 2.01 PT 11/2012 30.10.2012 05.11.2015 BDS
THERMAL HD FV EJ 1.01 PT 8/2012 25.09.2012 26.09.2015 BDZ
BINGO HS EJ 4.02 PT 6/2012 05.09.2012 07.09.2015 BDV
NEO XL EJ 2.01 PT 7/2012 09.08.2012 13.08.2015 BDY
BINGO HS EJ 4.01 PT 3/2012 13.03.2012 14.03.2015 BDV
TEMO 1.02 PT7/8012/20/342/11/ARH/608 26.08.2011 29.08.2014 BDN
THERMAL-A EJ 4.02 PT7/8012/9/47/11/ARH/122 19.08.2011 25.08.2014 BBO
THERMAL-A HS EJ 2.02 PT7/8012/10/48/11/ARH/121 19.08.2011 25.08.2014 BBP
THERMAL HS FV EJ 1.02 PT7/8012/46/536/ARH/10/PT-1125 09.08.2011 18.08.2014 BAM
THERMAL FV 3.03 PT7/8012/55/764/10/ARH/1337 04.08.2011 10.08.2014 BBA
THERMAL FV EJ 1.02 PT7/8012/45/534/ARH/10/PT-1126 28.07.2011 02.08.2014 BAF/BDS
THERMAL HS TF EJ 1.01 PT7/8012/41/504/ARH/10/PT-1081 25.07.2011 01.08.2014 BDD
4610-1NR FV EJ 1.01 PT7/8012/51/643/10/ARH/1217 06.07.2011 06.07.2014 BDB
NIXDORF TH230+ FV EJ 1.01 PT7/8012/32/420/SIU/10/PT916 19.04.2011 19.04.2014 BCY
MOBILE HS EJ 1.01 PT7/8012/39/471/SIU/10/PT1016 31.03.2011 31.03.2014 BCT
TEMO HS FV EJ 1.01 PT7/8012/25/339/SIU/10/PT705 08.02.2011 08.02.2014 BCN
MOBILE 1.03 PT7/8012/23/216/SIU/09/PT814 01.10.2010 14.10.2013 BBQ
NEO 1.03 PT7/8012/25/228/SIU/09/PT837 02.09.2010 07.09.2013 BBN
COMBO 1.03 PT7/8012/28/243/SIU/09/PT899 02.09.2010 06.09.2013 BBM
THERMAL-A EJ 4.01 PT7/8012/45/518/SIU/09/PT1434 30.08.2010 30.08.2013 BBO
THERMAL-A HS EJ 2.01 PT7/8012/46/519/SIU/09/PT1433 27.08.2010 27.08.2013 BBP
THERMAL HS FV 1.02 PT7/8012/22/212/SIU/09/PT772 08.07.2010 27.07.2013 BBJ
NEO EJ 1.01 PT7/8012/36/352/SIU/09/PT1191 09.04.2010 13.04.2013 BAW
BINGO HS 3.02 PT7/8012/20/196/SIU/09/PT724 18.02.2010 25.02.2013 BBB
THERMAL FV 3.02 PT7/8012/21/206/SIU/09/PT747 22.02.2010 22.02.2013 BBA
THERMAL HS FV EJ 1.01 PT7/8012/30/262/SIU/09/PT962 04.02.2010 04.02.2013 BAM
THERMAL FV EJ 1.01 PT7/8012/85/SIU/09/PT286 08.12.2009 08.12.2012 BAF
BINGO 1.02 PT7/8012/35/824/SIU/08/PT1422 24.06.2009 24.06.2012 AEF
THERMAL HS FV 1.01 PT7/8012/14/121/SIU/08/PT360 15.05.2009 15.05.2012 AIN
NEO 1.02 PT7/8012/12/101/SIU/08/PT307 13.03.2009 13.03.2012 AHH
COMBO 1.02 PT7/8012/13/102/SIU/08/PT315 26.02.2009 26.02.2012 AGT
MOBILE 1.02 PT7/8012/8/63/SIU/08/PT205 11.02.2009 11.02.2012 AGR
TEMO 1.01 PT7/8012/9/74/SIU/08/PT212 11.02.2009 11.02.2012 AGX
THERMAL FV 3.01 PT7/8012/37/319/SIU/07/PT981 18.07.2008 18.07.2011 AIJ
THERMAL 5V TF 1.01 PT7/8012/42/422/SIU/07/PT1374 04.07.2008 04.07.2011 AFX
BINGO HS 3.01 PT7/8012/48/474/SIU/07/PT1566 13.06.2008 13.06.2011 AII
BINGO PLUS 2.01 PT7/8012/43/439/SIU/07/PT1430 20.03.2008 20.03.2011 AFN
THERMAL-A 5V 2.02 PT7-8012-11/104/JS/07/PT-455 29.08.2007 29.08.2010 AFY
COMBO DF FV 1.01 PT7-8012-26/658/JS/06/PT-847 15.06.2007 15.06.2010 AHK
THERMAL 5V 2.03 PT7-8012-31/753/JS/06/PT-1042 04.06.2007 04.06.2010 AET
NEO 1.01 PT7-8012-22/639/JS/06/PT-797 13.04.2007 13.04.2010 AHH
NIXDORF ND77 FV 2.02 PT7-8012-9/462/SJ/06/PT-268 08.02.2007 08.02.2010 AEX
MOBILE 1.02 PT7-8012-6/415/SJ/06/PT-143 05.12.2006 05.12.2009 AGR
CB TAXI 1.01 PT7-8012-324/SJ/06/PP-538 03.11.2006 03.11.2009 ADY
BINGO 1.02 PT7-8012-162/06/JS/PP-268 18.09.2006 18.09.2009 AEF
TEMO 1.01 PT7-8012-557JS/05/PP-2044 17.08.2006 17.08.2009 AGX
COMBO 1.01 PP7-8012/341/1280/05/JS 14.04.2006 14.04.2009 AGT
MOBILE 1.01 PP7-8012/392/1482/05/JS 06.03.2006 06.03.2009 AGR
THERMAL 1.04 PP7-8012/201/748/05/JS 09.11.2005 09.11.2008 ABA
THERMAL 5V 2.02 PP7-8012/200/747/05/JS 09.11.2005 09.11.2008 AET
THERMAL 5V TF 1.01 PP7-8012/605/3532/04/JS 16.06.2005 16.06.2008 AFX
PERFEKT 1.01 PP7-8012/43/146/05/JS 25.05.2005 25.05.2008 ADB
THERMAL-A 5V 2.01 PP7-8012/786/4042/04/JS 13.05.2005 13.05.2008 AFY
BINGO PLUS 2.01 PP7-8012/754/3965/04/JS 24.03.2005 24.03.2008 AFN
NIXDORF ND77 FV 2.01 PP7-8012/255/1184/04/JS 16.07.2004 16.07.2007 AEX
THERMAL 5V 2.01 PP7-8012/740/03/JS 27.04.2004 26.04.2007 AET
ECR 1.01 PP7-8012/827/936/03/JS 23.04.2004 23.04.2007 AAT
BINGO 1.02 PP7-8012/681/03/JS 31.12.2003 31.12.2006 AEF
THERMAL 1.03 PP7-8012/293/03/JS 25.11.2003 25.11.2006 ABA
NIXDORF ND77 1.02 PP7-8012/354/02/JS 25.11.2002 25.11.2005 ABS
THERMAL 1.02 PP7-8012/569/01/JS 22.08.2002 22.08.2005 ABA
PERFEKT 1.01 PP7-8012/189/02/JS 24.05.2002 24.05.2005 ADB
THERMAL-A 1.02 PP7-8012/654/02/JS 08.05.2002 08.05.2005 ACJ
THERMAL-A 1.01 PP7-8012/426/01/JS 19.11.2001 19.11.2004 ACJ
NIXDORF ND77 1.01 PP7-8012/184/01/JS 05.07.2001 05.07.2004 ABS
THERMAL-B 1.01 PP7-8012/659/00/JS 06.04.2001 06.04.2004 AAX
THERMAL 1.01 PP7-8012/582/00/JS 28.02.2001 28.02.2004 ABA
BINGO 1.01 PP7-8012/583/00/JS 04.02.2001 04.02.2004 AAY
ECR 1.01 PP7-8012/627/00/JS 26.01.2001 26.01.2004 AAT
BINGO   PP7-7253/1143/99 29.12.1999 30.06.2001 MS
ECR PLUS   PP7-7253/566/99 23.07.1999 30.06.2001 MD
ECR   PP7-7253/807/98 29.09.1998 30.06.2001 JT
POSNET-SIEMENS 77   PP7-7253/544/98 02.01.1998 30.06.2001 JJ
PERSONAL   PP7-7253/675/97 31.12.1997 30.06.2001 ID
THERMAL M   PP7-7253/94/94/97 24.09.1997 30.06.2001 HI
3001   PP7-7253/409/97 25.06.1997 30.06.2001 GW
BEETLE 20   PP7-7253/410/97 25.06.1997 30.06.2001 GV
THERMAL A   PP7-7253/300/97 30.04.1997 30.06.2001 GN
POSNET 2000   PP7-7253/917/96 20.12.1996 30.06.2001 FS
THERMAL   PP7-7253/916/96 20.12.1996 30.06.2001 FT
DF3002   PP7-7253/285/96 26.04.1996 30.06.2001 EH
DF301S   PP7-7253/1117/95 27.12.1995 30.06.2001 EA
DF301A   PP7-7253/991/95 01.12.1995 30.06.2001 DO
DF301   PP7-7253/841/95 19.10.1995 30.06.2001 DC
DF300M   PP7-7253/460/95 28.06.1995 30.06.2001 CL
DF300B   PP7-7253/435/94 12.12.1994 30.06.2001 BW
DF300   PP7-7253/223/94 29.07.1994 30.06.2001 BR
POSNET 1   PP7-7253/078/93 30.12.1993 30.06.2001 AO
Jeśli zaakceptujesz wszystkie „cookies” klikając przycisk „Zaakceptuj wszystkie” to zapiszemy na Twoim urządzeniu niezbędne pliki „cookies” oraz pliki analityczne i reklamowe. Kliknięcie „Odrzuć wszystkie" oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Możesz również samodzielnie skonfigurować swoje preferencje dotyczące plików „cookies” klikając przycisk „Dostosuj”. Więcej informacji o „cookies” znajdziesz w polityce prywatności.