Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Honeywell PC45D

Honeywell PC45D to drukarka należąca do nowej rodziny urządzeń, których konstrukcja opiera się na znanych i sprawdzonych drukarkach klasy E i PC43. Oferuje zatem tak jak one - bezproblemową łączność, najwyższą wydajność i niezawodność. Obsługa Honeywell PC45D jest łatwa i intuicyjna dzięki dużemu ekranowi dotykowemu. Obudowa sprosta wymogom pracy w trudnych warunkach dzięki wysokiej klasie wytrzymałości, a szeroki wybór opcjonalnych akcesoriów pozwoli dostosować ją do potrzeb każdego stanowiska. PC45 sprawdzi się świetnie w każdej firmie, która inwestuje w przyszłościowe rozwiązania i chce trwałej, stabilnej i bezpiecznej platformy do ich wdrożenia.

Wersja kolorystyczna
Honeywell PC45D

Honeywell Operation Intelligence

Honeywell Operational Intelligence zapewnia praktyczny wgląd w krytyczne obszary działalności, takie jak wykorzystanie drukarek czy status łączności sieciowej. Na bazie pozyskanych informacji możemy zautomatyzować niektóre procesy, co sprzyja zwiększeniu produktywności.

Honeywell Printer Edge

Honeywell Printer Edge to inteligentna, zintegrowana platforma oprogramowania dla drukarek Honeywell. Zapewnia łatwą konfigurację, wysoką jakość wydruku i wysoki poziom bezpieczeństwa, a to wszystko przy zachowaniu prostoty obsługi pojedynczej aplikacji dla sieci drukarek.

Wydruk bez przestojów

Ostrzeżenia drukarki o niskim stanie etykiet i taśmy pozwalają w łatwiejszy sposób przewidywać konieczność uzupełnienia. Skraca to konieczne przestoje w pracy i pomaga w optymalizacji procesu wydruku.

Szeroki wybór akcesoriów

Bogaty wybór akcesoriów dostępnych dla całej rodziny drukarek PC45 umożliwia dopasowanie zestawu do potrzeb każdego klienta.

Rekomendowane urządzenia
Honeywell PC45T
Honeywell PC45T
Honeywell PC45D dla służby zdrowia
Honeywell PC45D dla służby zdrowia
Typ
biurkowa
Rodzaj druku
DT
Rozdzielczość głowicy
 • 203 dpi
 • 300 dpi
Szerokość głowicy
4 cale
Prędkość druku
 • 203 dpi: od 2 do 8 cali na sekundę
 • 300 dpi: od 2 do 6 cali na sekundę
Szerokość zadruku
 • 203 dpi: 108 mm
 • 300 dpi: 106 mm
Szerokość podkładu
19 do 118 mm
Języki komunikacji
 • DP
 • IPL
 • ZPL-II
 • DPL
 • XML dla SAP AII i Oracle WMS
 • PDF
Języki Smart Printing
 • C# dla drukarek
 • Fingerprint (FP)
Pamięć RAM / Flash
256 MB / 512 MB
Wyświetlacz
LCD 3,5 cala, 320x240 pikseli
Opcje
 • Dyspenser z LTS
 • Czujnik braku kalki
 • Nóż
 • RFID
Temperatura pracy
od 0 do 45 °C
Praca w wilgotności
od 10 do 90% (brak kondensacji)
Zastosowanie
 • handel (obsługa klienta): sklepy, salony
 • gastronomia
 • administracja, biblioteki
 • apteki
 • logistyka (np. magazyn, sortownie)
 • sprzedaż mobilna (z zewnętrzną baterią)
Rekomendowane urządzenia
Honeywell PC45T
Honeywell PC45T
Honeywell PC45D dla służby zdrowia
Honeywell PC45D dla służby zdrowia

Zadaj pytanie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

Administrator danych

My, „POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Municypalnej 33, 02-281 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082030, NIP: 522-26-28-262, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, jesteśmy administratorem Pana/Pani danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji Pana/Pani praw w tym zakresie, przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: iod.posnet@posnet.com.

Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawę prawną przetwarzania stanowi udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO).

Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu kontaktowym.

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane możemy udostępniać podmiotom świadczącym na rzecz „POSNET Polska” S.A. usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pana/Pani dane osobowe.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane zawarte w formularzu kontaktowym przechowujemy do zakończenia korespondencji z Panem/Panią w sprawach, o które Pan/Pani zapytuje w formularzu kontaktowym.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) Pana/Pani danych
 • prawo do usunięcia Pana/Pani danych (jeżeli cofnął Pan/cofnęła Pani zgodę na przetwarzanie lub Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, tj. nie istnieje podstawa przetwarzania danych w celu realizacji jakiejkolwiek z umów wskazanych w ust. 3 powyżej - może Pan/Pani zażądać, abyśmy je usunęli).
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w następujących przypadkach:
  a) kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pan/Pani usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) wniósł Pan/wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (aby skutecznie skorzystać z tego prawa powinien Pan/powinna Pani wskazać nam swoją szczególną sytuację, która w Pana/Pani ocenie uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw, lub też, że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie tej zgody. Cofnięcie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem).

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - rozwiń Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - zwiń


Powrót do oferty
Jeśli zaakceptujesz wszystkie „cookies” klikając przycisk „Zaakceptuj wszystkie” to zapiszemy na Twoim urządzeniu niezbędne pliki „cookies” oraz pliki analityczne i reklamowe. Kliknięcie „Odrzuć wszystkie" oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Możesz również samodzielnie skonfigurować swoje preferencje dotyczące plików „cookies” klikając przycisk „Dostosuj”. Więcej informacji o „cookies” znajdziesz w polityce prywatności.