Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie
Wsparcie techniczne
801 800 111

Relacje inwestorskie

Kontakt dla akcjonariuszy

Celem Zarządu Posnet Polska S.A. jest prowadzenie przejrzystej, rzetelnej i kompleksowej polityki komunikacyjnej, która jest sposobem na budowanie wiarygodności Spółki.

W razie pytań prosimy o przesyłanie informacji na adres: posnet@posnet.com

INFORMACJA O WEZWANIU AKCJONARIUSZY „POSNET POLSKA” S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI „POSNET POLSKA” S.A. W SPÓŁCE W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Spółka „POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: POSNET) niniejszym informuje akcjonariuszy POSNET, że w dniu 16 września 2020 roku skierowała do akcjonariuszy POSNET pierwsze wezwania do złożenia dokumentów akcji POSNET w celu ich dematerializacji. W wezwaniach skierowanych do akcjonariuszy POSNET wskazano, że dokumenty akcji należy składać w POSNET, tj. w Warszawie, przy ul. Municypalnej 33, oraz że  złożenie dokumentów akcji POSNET odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem. 

Jednocześnie POSNET informuje akcjonariuszy POSNET, że wezwania do złożenia dokumentów akcji POSNET zostały wysłane do poszczególnych akcjonariuszy w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia akcjonariuszy POSNET. 


W imieniu „POSNET Polska” S.A.:
Robert Abramczuk – Prezes Zarządu „POSNET Polska” S.A.

Jeśli zaakceptujesz wszystkie „cookies” klikając przycisk „Zaakceptuj wszystkie” to zapiszemy na Twoim urządzeniu niezbędne pliki „cookies” oraz pliki analityczne i reklamowe. Kliknięcie „Odrzuć wszystkie" oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Możesz również samodzielnie skonfigurować swoje preferencje dotyczące plików „cookies” klikając przycisk „Dostosuj”. Więcej informacji o „cookies” znajdziesz w polityce prywatności.