Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Wydruk NIP nabywcy na paragonie

 

Jedną ze zmian postulowanych przez ustawodawcę był wymóg drukowania NIP-u nabywcy na paragonach, do których w późniejszym czasie byłaby wystawiona faktura. Natomiast w dniu 11 grudnia 2017r. opublikowano kolejny projekt ww. ustawy, który już tego wymogu nie zawiera. Niemniej jednak nie mamy pewności czy Ministerstwo Finansów nie wprowadzi takiego wymogu w przyszłości. W związku z tym informujemy, że funkcja drukowania NIP-u na paragonach jest dostępna w modelach urządzeń fiskalnych produkcji Posnet Polska S.A. wyszczególnionych w tabeli poniżej.

W niżej wymienionych urządzeniach drukowanie NIP-u na paragonach fiskalnych zostało zaimplementowane zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 r., poz. 816).
  • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. 2018 r., poz. 1206).

W przypadku drukarek fiskalnych, w których ta funkcjonalność została zaimplementowana, należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania sprzedażowego w celu aktualizacji lub włączenia tej funkcji.

Co do zasady, wszystkie urządzenia z prefiksem numeru unikatowego zaczynającym się na literę C obsługują wydruk NIP-u nabywcy na paragonie fiskalnym.

 

Tabela nr 1. Lista urządzeń fiskalnych umożliwiających wydruk NIP-u nabywcy na paragonie fiskalnym.

Nazwa urządzenia Wersja Nr. decyzji Data decyzji Data ważności Prefiks
4610-1NR FV EJ 2.01 PT 7/2015 16.04.2015 16.04.2019 CAG
BINGO HS 3.04 PT 15/2016 21.07.2016 22.07.2020 CBN
BINGO HS EJ 4.04 PT 16/2016 26.07.2016 27.07.2020 CBO
BINGO HS XL EJ 2.01 PT 17/2016 05.08.2016 05.08.2020 CBP
ERGO 1.01 PT 4/2016 24.02.2016 25.02.2020 CBC
MOBILE 1.05 PT 23/2016 21.09.2016 21.09.2020 CBU
MOBILE HS 2.01 PT 26/2016 12.10.2016 13.10.2020 CBX
MOBILE HS  1.02 PT/44/2013 03.12.2013 03.12.2016 BFP
NEO XL 3.01 PT 9/2015 08.05.2015 08.05.2019 CAI
NIXDORF TH230+ FV EJ 1.02 PT 37/2013 04.11.2013 04.11.2016 BCY
NIXDORF TH230+ FV EJ 1.03 PT 20/2016 01.09.2016 01.09.2020 CBR
REVO 1.01 PT 1/2015 20.02.2015 20.02.2019 CAB
TEMO HS 2.01 PT 2/2016 01.02.2016 02.02.2020 CAZ
TEMO HS FV EJ 1.02 PT 41/2013 15.11.2013 18.11.2016 BFL
THERMAL FV 3.05 PT 3/2016 09.02.2016 09.02.2020 CBA
THERMAL FV 3.04 PT 25/2013 28.08.2013 29.08.2016 BEX
THERMAL FV EJ 1.04 PT 8/2016 30.03.2016 30.03.2020 CBF
THERMAL FV EJ 1.03 PT 24/2013 28.08.2013 29.08.2016 BEW
THERMAL HD 2.02 PT 11/2017 10.05.2017 10.05.2021 CCH
THERMAL HD 2.01 PT 2/2015 19.03.2015 19.03.2019 CAC
THERMAL HS FV EJ 1.03 PT 23/2013 16.08.2013 19.08.2016 BEV
THERMAL XL 3.01 PT 15/2015 29.05.2015 29.05.2019 CAO
TRIO 1.01 PT 24/2016 10.10.2016 10.10.2020 CBV