Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Honeywell PM65

Drukarka przemysłowa Honeywell PM65 zapewnia swobodę i precyzję przy drukowaniu etykiet i kodów kreskowych w trudnych warunkach przemysłowych i przy dużych ilościach wydruku.

Ciągła łączność WWAN umożliwia dostęp do kluczowych parametrów pracy urządzenia w czasie rzeczywistym, 24/7. Zwiększa to wydajność i zapewnienia przejrzystość łańcucha dostaw w różnych branżach, w tym spożywczej, farmaceutycznej, produkcyjnej, magazynowej i dystrybucyjnej.

Wersja kolorystyczna
Honeywell PM65

Platforma Printer Edge

Honeywell Printer Edge to inteligentna, zintegrowana platforma oprogramowania dla drukarek Honeywell. Zapewnia łatwą konfigurację, wysoką jakość wydruku i duży poziom bezpieczeństwa, a to wszystko przy zachowaniu prostoty obsługi pojedynczej aplikacji dla sieci drukarek.

Łączność bezprzewodowa

Drukarka Honeywell PM65 jest wyposażona w ulepszoną łączność WWAN. Wszechstronność drukarki PM65 pozwala użytkownikowi na zastosowanie interfejsów RFID i aplikatorów, aby sprostać nawet najbardziej wymagającym potrzebom biznesowym.

Aby ułatwić przejście do inteligentnego zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw, drukarka PM65 obsługuje zmienne protokoły sieciowe i wiele języków drukowania, co ułatwia jej integrację z systemem, niezależnie od tego, czy jest on oparty na chmurze, czy na serwerze lokalnym. Urządzenie dostosowane jest do działania w środowisku IoT i M2M.

Automatyzacja procesów

Funkcja Honeywell Operational Intelligence zapewnia stały wgląd w kluczowe procesy i obszary działania, takie jak status połączonych urządzeń mobilnych i drukarek czy stan łączności sieciowej.

Dostęp do tych informacji pozwala zautomatyzować workflow i optymalizować występujące w nim procesy w celu zwiększenia produktywności.

Rozwiązania Smart

Funkcja inteligentnego drukowania – smart - umożliwia użytkownikom konfigurowanie urządzenia i drukowanie bez konieczności korzystania z komputera hosta.

Typ
przemysłowa
Rodzaj druku
DT / TT
Rozdzielczość głowicy
203 / 300
Prędkość druku
 • Dla 203 dpi: 50-300 mm/s (2-12ips)
 • Dla 300 dpi: 50-250 mm/s (2-10ips)
Szerokość zadruku
167,4 mm / 6,59"
Szerokość podkładu
50,8 mm d0 172,7 mm
Max. długość kalki TT
450 metrów
Języki komunikacji
 • Fingerprint (FP)
 • Direct Protocol (DP)
 • Intermec Printer Language (IPL)
 • ZSim2 (ZPL-II),
 • DPL
 • XML-enabled for SAP® AII and Oracle® WMS
 • PDF
 • C#
Języki Smart Printing
C# dla drukarek
Pamięć RAM / Flash
256 MB / 512 MB
Wyświetlacz
 • Ekran dotykowy LCD
 • Icon LED
Temperatura pracy
+5°C do +40°C
Praca w wilgotności
20% do 85% (bez kondensacji)
Zastosowanie
 • handel (obsługa klienta): sklepy, salony
 • administracja, biblioteki
 • produkcja
 • logistyka (np. magazyn, sortownie)
 • przemysł

Zadaj pytanie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

Administrator danych

My, „POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Municypalnej 33, 02-281 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082030, NIP: 522-26-28-262, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, jesteśmy administratorem Pana/Pani danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji Pana/Pani praw w tym zakresie, przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: iod.posnet@posnet.com.

Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawę prawną przetwarzania stanowi udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO).

Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu kontaktowym.

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane możemy udostępniać podmiotom świadczącym na rzecz „POSNET Polska” S.A. usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pana/Pani dane osobowe.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane zawarte w formularzu kontaktowym przechowujemy do zakończenia korespondencji z Panem/Panią w sprawach, o które Pan/Pani zapytuje w formularzu kontaktowym.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) Pana/Pani danych
 • prawo do usunięcia Pana/Pani danych (jeżeli cofnął Pan/cofnęła Pani zgodę na przetwarzanie lub Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, tj. nie istnieje podstawa przetwarzania danych w celu realizacji jakiejkolwiek z umów wskazanych w ust. 3 powyżej - może Pan/Pani zażądać, abyśmy je usunęli).
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w następujących przypadkach:
  a) kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pan/Pani usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) wniósł Pan/wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (aby skutecznie skorzystać z tego prawa powinien Pan/powinna Pani wskazać nam swoją szczególną sytuację, która w Pana/Pani ocenie uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw, lub też, że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie tej zgody. Cofnięcie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem).

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - rozwiń Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - zwiń


Powrót do oferty
Jeśli zaakceptujesz wszystkie „cookies” klikając przycisk „Zaakceptuj wszystkie” to zapiszemy na Twoim urządzeniu niezbędne pliki „cookies” oraz pliki analityczne i reklamowe. Kliknięcie „Odrzuć wszystkie" oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Możesz również samodzielnie skonfigurować swoje preferencje dotyczące plików „cookies” klikając przycisk „Dostosuj”. Więcej informacji o „cookies” znajdziesz w polityce prywatności.