Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Unitech MS339

Unitech MS339 został zaprojektowany, aby umożliwić skanowanie kodów kreskowych przy zachowaniu niskich kosztów. Skaner odczytuje z wysoką wydajnością wszystkie popularne kody kreskowe 1D i 2D. Nie są dla niego przeszkodą także kody kreskowe wydrukowane w niskiej jakości, uszkodzone etykiety czy cyfrowe kody kreskowe wyświetlane na urządzeniach mobilnych (w tym kody QR). Miękkie, białe oświetlenie dodatkowe i zielony celownik zapewniają komfortowe skanowanie w każdych warunkach.

Wersja kolorystyczna
Unitech MS339

MS339 leży dobrze w każdej dłoni za sprawą swojego ergonomicznego i stylowego designu. Znacząco niweluje to uczucie zmęczenia towarzyszące długotrwałemu skanowaniu kodów.

Dzięki temu MS339 świetnie sprawdzi się w różnych środowiskach handlowych i biznesowych. Łatwa konfiguracja „plug & play” zapewni szybkie wprowadzenie skanera do każdego środowiska pracy.

Najważniejsze cechy produktu:

 • dostarczany w zestawie ze spiralnym kablem USB o dł. 2.4 m, stojakiem do obsługi bezdotykowej i 5-letnią gwarancją na bezpośrednią wymianę urządzenia,
 • szybkie i skuteczne skanowanie,
 • szybkość dekodowania: 600 klatek/s,
 • wszechstronna, regulowana podstawa - możliwość montażu na ścianie, na biurku lub w pozycji regulowanej do skanowania bez użycia rąk,
 • obsługa interfejsów: USB/HID, USB/SPP, RS232 oraz OPOS,
 • odczyt źle wydrukowane i niskiej jakości kodów kreskowych oraz kodów z ekranów urządzeń mobilnych,
 • ergonomiczna konstrukcja i wygodny uchwyt,
 • obsługa trybów wyzwalania ręcznego i automatycznego,
 • wytrzymała konstrukcja – klasa szczelności IP52.

   

Producent
Unitech
Typ czytnika
przewodowy
Wzór skanujący / ilość linii skanowania lub obszar
obszar (1280x800 pikseli)
Wielokierunkowy odczyt kodów
tak
Odczyt
Odczytywane kody / inne opcje
 • 1D
 • PDF417
 • 2D
 • kody z monitorów LCD, wyświetlaczy urządzeń mobilnych itp.
 • kody złej jakości, uszkodzone i o słabym kontraście
 • kody DataMatrix
 • kody (Aztec) z dowodów rejestracyjnych
Zasięg odczytu dla typowych kodów 13 mil UPC (0,33 mm)
0,15 – 34 cm
Wyzwalanie odczytu
 • ręczne
 • automatyczne
Sygnalizacja odczytu
 • dźwiękowa
 • świetlna
Celownik, green spot, frame aimer
tak
Zastosowanie (natężenie ruchu)
handel (obsługa klienta), sklepy, salony (+)
Cechy fizyczne
Klasa szczelności / norma przemysłowa
IP52
Wytrzymałość / upadki na beton
2 m
Temperatura pracy (℃)
-10℃ do +50℃
Wymiary (mm)
90 x 62.8 x 153mm
Waga (g)
132 g (bez kabla)
Interfejsy
USB/HID, USB/SPP, RS232 i OPOS* (wymagane dodatkowe oprogramowanie sterownika)
Dostępne opcje
Wersje kolorystyczne
czarna
Możliwa podstawka / opcja podstawki
tak

Zadaj pytanie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

Administrator danych

My, „POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Municypalnej 33, 02-281 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082030, NIP: 522-26-28-262, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, jesteśmy administratorem Pana/Pani danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji Pana/Pani praw w tym zakresie, przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: iod.posnet@posnet.com.

Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawę prawną przetwarzania stanowi udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO).

Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu kontaktowym.

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane możemy udostępniać podmiotom świadczącym na rzecz „POSNET Polska” S.A. usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pana/Pani dane osobowe.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane zawarte w formularzu kontaktowym przechowujemy do zakończenia korespondencji z Panem/Panią w sprawach, o które Pan/Pani zapytuje w formularzu kontaktowym.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) Pana/Pani danych
 • prawo do usunięcia Pana/Pani danych (jeżeli cofnął Pan/cofnęła Pani zgodę na przetwarzanie lub Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, tj. nie istnieje podstawa przetwarzania danych w celu realizacji jakiejkolwiek z umów wskazanych w ust. 3 powyżej - może Pan/Pani zażądać, abyśmy je usunęli).
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w następujących przypadkach:
  a) kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pan/Pani usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) wniósł Pan/wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (aby skutecznie skorzystać z tego prawa powinien Pan/powinna Pani wskazać nam swoją szczególną sytuację, która w Pana/Pani ocenie uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw, lub też, że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie tej zgody. Cofnięcie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem).

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - rozwiń Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - zwiń


Powrót do oferty
Jeśli zaakceptujesz wszystkie „cookies” klikając przycisk „Zaakceptuj wszystkie” to zapiszemy na Twoim urządzeniu niezbędne pliki „cookies” oraz pliki analityczne i reklamowe. Kliknięcie „Odrzuć wszystkie" oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Możesz również samodzielnie skonfigurować swoje preferencje dotyczące plików „cookies” klikając przycisk „Dostosuj”. Więcej informacji o „cookies” znajdziesz w polityce prywatności.