Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Honeywell HF810/HF811

Dzięki udoskonalonej technologii kodowania i dekodowania firmy Honeywell, stacjonarne skanery do zastosowań przemysłowych HF810 i HF811 oferują wysoką wydajność, także w skanowaniu kodów DPM, zamkniętą w niezwykle kompaktowej i wytrzymałej obudowie. Skanery HF810 i HF811 sprawdzą się świetnie u klientów w branży magazynowej i produkcyjnej, którzy muszą śledzić i kontrolować przepływ towarów na każdym etapie danego procesu.

Wersja kolorystyczna
Honeywell HF810/HF811

Imponująca wydajność

Seria Hf81X jest wyposażona w 2-megapikselowy przetwornik obrazu, wysokowydajny procesor danych, diody LED w różnych kolorach oraz opcjonalne akcesoria optyczne. Skanery zostały zaprojektowane tak, aby sprostać każdemu zadaniu związanemu ze skanowaniem. Niezależnie od tego, czy jest to niewielki kod DPM na częściach elektronicznych, uszkodzony kod kreskowy na opakowaniu towaru, czy kod DPM wybity na częściach silnika samochodowego – skaner zidentyfikuje go szybko i skutecznie.

Intuicyjna instalacja i obsługa

Honeywell dostarcza najnowsze oprogramowanie DataMax, które znacznie ułatwia klientom korzystanie z czytników wizualnych. To niezwykle przydatne aplikacje, które znacznie upraszczają konfigurację i instalację skanerów serii HF81X.

Łatwość konfiguracji

Wbudowana płynna soczewka, opcjonalne źródło światła czy samouczący się algorytm nowej generacji firmy Honeywell zapewniają inteligentną, wydajną i precyzyjną konfigurację. Narzędzie konfiguracyjne DataMax Plus umożliwia szybką konfigurację, a funkcja Autotune optymalizuje parametry skanowania za naciśnięciem jednego przycisku.

Wiele opcji łączności

Skanery HF810 i HF811 obsługują m.in. porty RS232, RS485, TCP/IP, ProfiNet, EtherNet IP, Modbus TCP oraz dwa porty wejścia i trzy wyjścia.

Producent
Honeywell
Typ czytnika
 • stacjonarny
 • area imager
Wzór skanujący / ilość linii skanowania lub obszar
 • HF810: obszar (0,5 MP)
 • HF811: obszar (2 MP)
Wielokierunkowy odczyt kodów
tak
Odczyt
Odczytywane kody / inne opcje
 • 1D
 • PDF417
 • 2D (QR, Datamatrix, Maxicode, Aztec)
 • DPM
Wyzwalanie odczytu
 • ręczne
 • automatyczne
Sygnalizacja odczytu
Zastosowanie (natężenie ruchu)
średnie
Szczególne zastosowania / polecane do miejsc (+ polecane, ++ szczególnie polecane, +++ urządzenie specjalistyczne)
 • produkcja (+++)
 • magazyny (++)
Cechy fizyczne
Klasa szczelności / norma przemysłowa
IP65
Wytrzymałość / upadki na beton
1
Temperatura pracy (℃)
0℃ do +50℃
Wymiary (mm)
70 mm x 55mm x 45 mm
Waga (g)
180g
Interfejsy
 • RS232
 • RS485
 • TCP/IP
 • Field Bus Protocol (Profinet, EthernetIP, Modbus TCP)
Dostępne opcje
Istotne / unikalne cechy
 • wytrzymały
 • wydajny
 • do zastosowań przemysłowych
 • algorytm odczytu DPM

Zadaj pytanie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

Administrator danych

My, „POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Municypalnej 33, 02-281 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082030, NIP: 522-26-28-262, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, jesteśmy administratorem Pana/Pani danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji Pana/Pani praw w tym zakresie, przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: iod.posnet@posnet.com.

Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawę prawną przetwarzania stanowi udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO).

Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu kontaktowym.

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane możemy udostępniać podmiotom świadczącym na rzecz „POSNET Polska” S.A. usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pana/Pani dane osobowe.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane zawarte w formularzu kontaktowym przechowujemy do zakończenia korespondencji z Panem/Panią w sprawach, o które Pan/Pani zapytuje w formularzu kontaktowym.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) Pana/Pani danych
 • prawo do usunięcia Pana/Pani danych (jeżeli cofnął Pan/cofnęła Pani zgodę na przetwarzanie lub Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, tj. nie istnieje podstawa przetwarzania danych w celu realizacji jakiejkolwiek z umów wskazanych w ust. 3 powyżej - może Pan/Pani zażądać, abyśmy je usunęli).
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w następujących przypadkach:
  a) kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pan/Pani usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) wniósł Pan/wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (aby skutecznie skorzystać z tego prawa powinien Pan/powinna Pani wskazać nam swoją szczególną sytuację, która w Pana/Pani ocenie uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw, lub też, że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie tej zgody. Cofnięcie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem).

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - rozwiń Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - zwiń


Powrót do oferty
Jeśli zaakceptujesz wszystkie „cookies” klikając przycisk „Zaakceptuj wszystkie” to zapiszemy na Twoim urządzeniu niezbędne pliki „cookies” oraz pliki analityczne i reklamowe. Kliknięcie „Odrzuć wszystkie" oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Możesz również samodzielnie skonfigurować swoje preferencje dotyczące plików „cookies” klikając przycisk „Dostosuj”. Więcej informacji o „cookies” znajdziesz w polityce prywatności.