Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Honeywell PM45

Drukarka przemysłowa Honeywell PM45 została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu firmom elastyczności i precyzji przy drukowaniu dużych nakładów. Funkcja śledzenia etykiet drukarki PM45 ma na celu poprawę wydajności drukowania i przejrzystości łańcucha dostaw w różnych branżach, w tym w branży spożywczej, farmaceutycznej, produkcyjnej, magazynowej i dystrybucyjnej.

Wersja kolorystyczna
Honeywell PM45

Wytrzymałość i precyzja

Zbudowana na platformie drukowania Honeywell, wytrzymała drukarka PM45 oferuje szybkość drukowania do 14 cali na sekundę. Dzięki kontroli wydruku do +/-0,5 mm drukarka PM45 może zapewnić wysokiej jakości wydruki kodów kreskowych, tekstów i obrazów, nawet na małych elementach elektronicznych i etykietach urządzeń medycznych.

Łączność bezprzewodowa

Drukarka Honeywell PM45 jest wyposażona w ulepszoną łączność WWAN, aby umożliwić wdrożenie z minimalnymi ograniczeniami związanymi z topologią sieci lokalnej. Wszechstronność drukarki PM45 pozwala użytkownikowi na zastosowanie interfejsów RFID, równoległych, przemysłowych i aplikatorów, aby sprostać nieprzewidywalnym przyszłym potrzebom biznesowym. Aby ułatwić przejście do inteligentnego zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw, drukarka PM45 obsługuje zmienne protokoły sieciowe i wiele języków drukowania, aby umożliwić łatwą integrację z systemem, niezależnie od tego, czy jest on oparty na chmurze, czy na serwerze lokalnym.

Zoptymalizowane oprogramowanie

Wbudowany w oprogramowanie Honeywell Smart Parse, PM45 pozwala na szybkie zmiany pozycji, rozmiaru obiektów i kodów kreskowych lub rodzaju czcionki na etykietach, bez konieczności zmiany systemu zaplecza lub umiejętności programowania. Dzięki oprogramowaniu Operational Intelligence firmy Honeywell użytkownicy mogą zdalnie zarządzać i monitorować diagnostykę i wydajność drukarki PM45. PM45 obsługuje szeroką gamę nośników – w tym taśmy z tuszem w nawoju wewnętrznym i zewnętrznym, na rdzeniu o rozmiarze 1 cala – co skraca czas między kolejnymi dostawami nośników.

Uniwersalne rozwiązanie

Drukarka PM45 jest idealnym zamiennikiem istniejących drukarek Honeywell lub innych używanych, kierując szczególną uwagę na platformę oprogramowania wewnętrznego Honeywell obsługującą wiele języków drukowania. Wytrzymały, całkowicie metalowy mechanizm drukujący, łatwa w obsłudze głowica drukująca i beznarzędziowa wymiana wałka dociskowego pomagają zminimalizować przestoje i potrzeby konserwacyjne.

Typ
przemysłowa
Rodzaj druku
DT / TT
Rozdzielczość głowicy
203 / 300 /406 / 600 dpi
Szerokość głowicy
4 cale
Prędkość druku
 • Dla 203 dpi: 50-350 mm/s (2-14ips)
 • Dla 300 dpi: 50-300 mm/s (2-12ips)
 • Dla 406 dpi: 50-250 mm/s (2-10ips)
 • Dla 600 dpi: 50-150 mm/s (2-6ips)
Szerokość zadruku
 • Max. szerokość zadruku dla 203 dpi: 108 mm (4.25 in)
 • Max. szerokość zadruku dla 300 dpi: 105.7 mm (4.17 in)
 • Max. szerokość zadruku dla 406 dpi: 104 mm (4.09 in)
 • Max. szerokość zadruku dla 600 dpi: 105.6 mm (4.16 in)
Szerokość podkładu
20 do 114 mm
Max. długość kalki TT
450 metrów
Języki komunikacji
 • Fingerprint (FP)
 • Direct Protocol (DP)
 • Intermec Printer Language (IPL)
 • ZSim2 (ZPL-II),
 • DPL
 • XML-enabled for SAP® AII and Oracle® WMS
 • PDF
 • C#
Języki Smart Printing
C# dla drukarek
Pamięć RAM / Flash
256 MB / 512 MB
Wyświetlacz
 • Ekran dotykowy LCD
 • Icon LED
Temperatura pracy
+5°C do +40°C
Praca w wilgotności
20% do 85% (bez kondensacji)
Zastosowanie
 • handel (obsługa klienta): sklepy, salony
 • administracja, biblioteki
 • produkcja
 • logistyka (np. magazyn, sortownie)
 • przemysł

Zadaj pytanie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

Administrator danych

My, „POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Municypalnej 33, 02-281 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082030, NIP: 522-26-28-262, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, jesteśmy administratorem Pana/Pani danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji Pana/Pani praw w tym zakresie, przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: iod.posnet@posnet.com.

Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawę prawną przetwarzania stanowi udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO).

Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu kontaktowym.

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane możemy udostępniać podmiotom świadczącym na rzecz „POSNET Polska” S.A. usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pana/Pani dane osobowe.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane zawarte w formularzu kontaktowym przechowujemy do zakończenia korespondencji z Panem/Panią w sprawach, o które Pan/Pani zapytuje w formularzu kontaktowym.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) Pana/Pani danych
 • prawo do usunięcia Pana/Pani danych (jeżeli cofnął Pan/cofnęła Pani zgodę na przetwarzanie lub Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, tj. nie istnieje podstawa przetwarzania danych w celu realizacji jakiejkolwiek z umów wskazanych w ust. 3 powyżej - może Pan/Pani zażądać, abyśmy je usunęli).
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w następujących przypadkach:
  a) kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pan/Pani usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) wniósł Pan/wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (aby skutecznie skorzystać z tego prawa powinien Pan/powinna Pani wskazać nam swoją szczególną sytuację, która w Pana/Pani ocenie uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw, lub też, że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie tej zgody. Cofnięcie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem).

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - rozwiń Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - zwiń


Powrót do oferty
Jeśli zaakceptujesz wszystkie „cookies” klikając przycisk „Zaakceptuj wszystkie” to zapiszemy na Twoim urządzeniu niezbędne pliki „cookies” oraz pliki analityczne i reklamowe. Kliknięcie „Odrzuć wszystkie" oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Możesz również samodzielnie skonfigurować swoje preferencje dotyczące plików „cookies” klikając przycisk „Dostosuj”. Więcej informacji o „cookies” znajdziesz w polityce prywatności.