Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Modułowy System Montażu

Kompleksowe rozwiązanie przeznaczone do optymalizacji przestrzeni w punkcie sprzedaży. Za pomocą MSM uwalniana jest powierzchnia robocza lady i jednocześnie poprawiana ergonomia miejsca pracy.
System doskonale sprawdza się zarówno w miejscach o ograniczonej przestrzeni (np. wąskie stanowiska sprzedaży pomiędzy chłodziarkami) jak też na otwartej przestrzeni, gdzie istotną rolę odgrywa estetyczne uporządkowanie i zabezpieczenie wyposażenia kasowego.
Modułowy System Montażu, dzięki hermetycznej i gładkościennej strukturze wprowadza wysoki standard higieniczny wymagany przy sprzedaży żywności.
System zbudowany jest z kompatybilnych ze sobą modułów, które można w swobodny sposób ze sobą konfigurować a w razie potrzeby stworzyć wersje dedykowane.

Wersja kolorystyczna
Modułowy System Montażu

Modułowa budowa

System składa się z różnych typów modułów integrowanych ze sobą za pośrednictwem łączników. Koncepcja zakłada pełną swobodę konfiguracji systemu dzięki standaryzacji wymiarów wszystkich elementów. Moduły można ze sobą dowolnie łączyć tworząc zestawy montażowe, za pomocą których instalowane jest wyposażenie w punkcie sprzedaży.

Konstrukcja wewnątrzprzepustowa

Bez względu na położenie ramion, okablowanie urządzeń jest całkowicie ukryte wewnątrz korpusu systemu. Średnice elementów MSM zostały dostosowane do wymiarów popularnych wtyków i kabli.
Ukrycie przewodów wewnątrz modułów gwarantuje najwyższy poziom estetyki i zarazem skutecznie zabezpiecza okablowanie przed przypadkowym wypięciem, uszkodzeniem mechanicznym, zalaniem itd.
Stalowe ściany MSM również skutecznie chronią przewody urządzeń przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.

Regulacja obrotu ramion 360º z blokadą położenia

Wszystkie moduły integrowane są ze sobą za pośrednictwem łączników, które odpowiadają za położenie i blokadę ramion. Po skręceniu zestawu, wpusty w górnej i dolnej krawędzi łącznika opierają się na blokadzie i unieruchamiają pozostałe elementy zestawu.
Rozwiązanie umożliwia ustawienie położenia ramion i uchwytów VESA pod dowolnym kątem względem głównej osi zestawu. Blokada elementów ma za zadanie zabezpieczenie okablowania przed uszkodzeniem, lub wypięciem na skutek częstej modyfikacji położenia elementów przez użytkowników.

Szerokie możliwości konfiguracji i modyfikacji

Swoboda konfiguracji Modułowego Systemu Montażu pozwala na tworzenie zarówno rozbudowanych zestawów urządzeń, jak też stanowisk z pojedynczymi urządzeniami. W każdym wypadku stosowane są elementy kompatybilne montażowo, których zestaw można swobodnie modyfikować.

Hermetyczne połączenia

Szczelna konstrukcja Modułowego Systemu Montażu zabezpiecza okablowanie przed uszkodzeniami, zalaniami i zabrudzeniami. W ścianach elementów nie ma otworów a miejsca styku modułów z łącznikami są odporne na zalania grawitacyjne (nacieki).
Wszystkie połączenia poprzeczne ramion wykonano pełnymi spawami (spoina pachwinowa).

Polski produkt - elastyczna oferta

Wszystkie elementy Modułowego Systemu Montażu projektowane są i produkowane w Polsce, dzięki czemu możliwe jest tanie i szybkie tworzenie dowolnych modyfikacji systemu.
Zachęcamy do kontaktu z pracownikami Działu Wsparcia Produktów Systemowych Posnet którzy doradzą optymalny wybór elementów a w razie potrzeby zaproponują rozwiązania dedykowane.

Zastrzeżenia
 • Zewnętrzna średnica korpusów i ramion wynosi 50 mm.
 • Podane wymiary elementów dotyczą ich łącznej długości i wysokości.
 • Dopuszczalna tolerancja dla wymiarów ramion i adapterów wynosi 5 mm
 • Dopuszczalna tolerancja dla rozstawu otworów wynosi 0,5 mm
 • Uwaga: kształt oferowanych modułów MSM jest dostosowywany do bieżących potrzeb rynku i może ulec zmianie. Wymiary elementów aktualnie produkowanych podane są w dokumentacji technicznej publikowanej na stronie produktowej MSM.
Zastosowane materiały
Materiały bazowe
 • Elementy korpusu, śruby i nakrętki: utwardzona stal konstrukcyjna
 • Zaślepki: ABS
Wykończenia powierzchni
 • Elementy korpusu, mocowania urządzeń: lakier proszkowy
 • Śruby, nakrętki, tuleje: powłoki galwaniczne
 • Zaślepki: bez dodatkowych wykończeń
Dostępne moduły standardowe
Ramiona
 • Ramię 340: długość: 340 mm; wysokość: 173 mm (razem z łącznikiem)
 • Ramię 240: długość: 240 mm, wysokość 173 mm (razem z łącznikiem)
Adaptery wysokości
 • Adapter 120: wysokość: 123 mm (razem z łącznikiem)
 • Adapter 80: wysokość: 83 mm (razem z łącznikiem)
Uchwyty ekranów
 • Uchwyt przegubowy (VESA 75/100): wysokość w korpusie: 83 mm (z łącznikiem), głębokość: 146 mm
 • Uchwyt uchylny (VESA 75/100): wysokość w korpusie: 83 mm (z łącznikiem), głębokość: 88 mm
Mocowania urządzeń na ramionach
 • Mocowanie drukarki fiskalnej (XL2/HD): szerokość 156 mm; wysokość (szczyt): 140 mm, głębokość: 193 mm
 • Mocowanie drukarki fiskalnej (XL2/HD): szerokość 156 mm; wysokość (szczyt): 140 mm, głębokość: 193 mm
 • Mocowanie terminala płatniczego: szerokość: 91 mm; wysokość: 144 mm, głębokość: 144 mm
Pozostałe elementy
 • Podstawa: wysokość korpusu nad blatem: 80mm (bez łącznika), wysokość pod blatem: 93 mm
 • Uwaga: maksymalna grubość blatu zależy od długości śrub montażowych. Śruby dostarczane w komplecie z podstawą umożliwiają instalację na blacie o maksymalnej grubości 40 mm.
 • Długość stabilizatora podstawy: 60 mm lub 50 mm (można go skrócić we własnym zakresie)
 • Wysokość szczytówki podstawy (szczytowy element systemu): 30 mm (łącznie z zaślepką)
Inne
Gwarancja
12 miesięcy

Zadaj pytanie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

Administrator danych

My, „POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Municypalnej 33, 02-281 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082030, NIP: 522-26-28-262, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, jesteśmy administratorem Pana/Pani danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji Pana/Pani praw w tym zakresie, przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: iod.posnet@posnet.com.

Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawę prawną przetwarzania stanowi udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO).

Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu kontaktowym.

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane możemy udostępniać podmiotom świadczącym na rzecz „POSNET Polska” S.A. usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pana/Pani dane osobowe.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane zawarte w formularzu kontaktowym przechowujemy do zakończenia korespondencji z Panem/Panią w sprawach, o które Pan/Pani zapytuje w formularzu kontaktowym.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) Pana/Pani danych
 • prawo do usunięcia Pana/Pani danych (jeżeli cofnął Pan/cofnęła Pani zgodę na przetwarzanie lub Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, tj. nie istnieje podstawa przetwarzania danych w celu realizacji jakiejkolwiek z umów wskazanych w ust. 3 powyżej - może Pan/Pani zażądać, abyśmy je usunęli).
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w następujących przypadkach:
  a) kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pan/Pani usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) wniósł Pan/wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (aby skutecznie skorzystać z tego prawa powinien Pan/powinna Pani wskazać nam swoją szczególną sytuację, która w Pana/Pani ocenie uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw, lub też, że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie tej zgody. Cofnięcie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem).

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - rozwiń Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - zwiń


Powrót do oferty
Jeśli zaakceptujesz wszystkie „cookies” klikając przycisk „Zaakceptuj wszystkie” to zapiszemy na Twoim urządzeniu niezbędne pliki „cookies” oraz pliki analityczne i reklamowe. Kliknięcie „Odrzuć wszystkie" oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Możesz również samodzielnie skonfigurować swoje preferencje dotyczące plików „cookies” klikając przycisk „Dostosuj”. Więcej informacji o „cookies” znajdziesz w polityce prywatności.