Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Diebold Nixdorf Beetle/Iscan SCO

Stacjonarna kasa samoobsługowa realizująca płatności gotówkowe i elektroniczne.
Urządzenie dostosowane jest do pracy w sklepach generujących dużą ilość transakcji. Najważniejsze cechy modelu SCO to obsługa wszystkich form płatności, wysoka wydajność i bezpieczeństwo.

Wersja kolorystyczna

Obsługa gotówki i transakcji elektronicznych

Model Beetle/Iscan SCO wyposażony jest w system obsługi gotówki z funkcją tzw. "recyklingu", gdzie bilon i banknoty wpłacane do kasy są przez nią jednocześnie wykorzystywane do wydawania reszty.
Zaawansowane mechanizmy identyfikacji nominałów gwarantują sprawną obsługę klientów i najwyższy poziom bezpieczeństwa transakcji.
Modułowa budowa systemu zarządzania gotówką znacznie upraszcza i obniża koszty procesów obsługi technicznej kasy.

Wydajność

Kasa dedykowana jest do dużych placówek handlowych typu: supermarket/hipermarket generujacych duże ilości transakcji i oferujących szeroki asortyment towarowy. Wyposażenie i możliwości konfiguracyjne kasy zostały zoptymalizowane pod kątem sprawnej obsługi dużej ilości klientów w możliwie jak najkrótszym czasie.

Bezpieczeństwo

Z uwagi na obsługę gotówki kasa chroniona jest trzypoziomową kontrolą dostępu serwisowego. Za obrót bilonem i banknotami odpowiadają dwa osobne moduły, z których każdy wykorzystuje zaawansowane mechanizmy weryfikacji wypracowane na rynku usług bankowych w ciągu ostatnich 40 lat. Kontrola asortymentu może być prowadzona w oparciu o dostępną w różnych wariantach wagę bezpieczeństwa. Kasę można również wyposażyć w dezaktywator tagów EAS.

Oprogramowanie TPiSCAN

W oparciu o doświadczenia swoich klientów firma Diebold Nixdorf stworzyła zaawansowane oprogramowanie narzędziowe TPiSCAN.
Spójne środowisko TPiSCAN gwarantuje sprawną komunikację kasy z użytkownikiem (klientem sklepu) i jednocześnie umożliwia asystentowi sprawną administrację stanowiskiem sprzedaży.
Treść ekranu, oraz kolejność i forma komunikatów zostały opracowane w oparciu o doświadczenia zbierane na różnych rynkach. Intuicyjny interfejs pełni kluczową rolę w efektywności kas samoobsługowych.
W ramach zadań administracyjnych program odpowiada za komunikację z wagą kontrolną i modułami gotówki. Oprogramowanie TPiSCAN odpowiada także za funkcje stanowiska asystenta dostępnego w wersji na komputer stacjonarny, tablet lub pager.

 

Uniwersalna stylistyka

Stylistyka kas samoobsługowych Diebold Nixdorf precyzyjnie odpowiada aktualnym potrzebom rynku. Nowoczesne, oparte na uniwersalnej kolorystyce wzornictwo świetnie komponuje się z wnętrzem każdego sklepu. Powierzchnie robocze kasy wykończone są trwałymi materiałami, przez co znacznie wolniej ulegają zużyciu.
Kasa Smart Pay została nagrodzona prestiżowym wyróżnieniem Red Dot Design Award

Zadaj pytanie
Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

Administrator danych

My, „POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Municypalnej 33, 02-281 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082030, NIP: 522-26-28-262, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 1.000.080,00 zł, jesteśmy administratorem Pana/Pani danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji Pana/Pani praw w tym zakresie, przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: iod.posnet@posnet.com.

Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawę prawną przetwarzania stanowi udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO).

Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu kontaktowym.

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane możemy udostępniać podmiotom świadczącym na rzecz „POSNET Polska” S.A. usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pana/Pani dane osobowe.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane zawarte w formularzu kontaktowym przechowujemy do zakończenia korespondencji z Panem/Panią w sprawach, o które Pan/Pani zapytuje w formularzu kontaktowym.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) Pana/Pani danych
 • prawo do usunięcia Pana/Pani danych (jeżeli cofnął Pan/cofnęła Pani zgodę na przetwarzanie lub Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, tj. nie istnieje podstawa przetwarzania danych w celu realizacji jakiejkolwiek z umów wskazanych w ust. 3 powyżej - może Pan/Pani zażądać, abyśmy je usunęli).
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w następujących przypadkach:
  a) kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pan/Pani usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) wniósł Pan/wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (aby skutecznie skorzystać z tego prawa powinien Pan/powinna Pani wskazać nam swoją szczególną sytuację, która w Pana/Pani ocenie uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw, lub też, że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie tej zgody. Cofnięcie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem).

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - rozwiń Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - zwiń


Powrót do oferty