Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Honeywell Datamax I-Class Mark II

Rodzina średniej klasy przemysłowych drukarek kodów kreskowych Honeywell Datamax Mark II może z powodzeniem nadążyć za aplikacjami do szybkiego drukowania etykiet. Dzięki najnowocześniejszemu procesorowi wydajność drukarki jest bardzo duża. Dzięki modułowej konstrukcji można łatwo dodawać i / lub zmieniać opcje drukarki w celu aktualizacji i rekonfiguracji w miarę wzrostu potrzeb biznesowych.

Wersja kolorystyczna
Honeywell Datamax I-Class Mark II
Rekomendowane urządzenia
Honeywell Datamax A-Class™ Mark II
Honeywell Datamax A-Class™ Mark II
Honeywell Datamax H-Class
Honeywell Datamax H-Class
Intermec PX4i / PX6i
Intermec PX4i / PX6i
Intermec PM43/PM43c
Intermec PM43/PM43c
Honeywell PM42 203/300/406 dpi
Honeywell PM42 203/300/406 dpi
Typ
Przemysłowa
Rodzaj druku
 • termiczny
 • termotransferowy
Rozdzielczość głowicy
 • 203 dpi
 • 300 dpi
 • 600 dpi
Szerokość głowicy
4 cale
Prędkość druku
 • I-4212e; 304 mm/sek (12 cali/sek), 8 pkt/mm (203 dpi)
 • I-4310; 254 mm/sek (10 cali/sek), 12 pkt/mm (300 dpi)
 • I-4606; 152 mm/sek (6 cali/sek), 24 pkt/mm (600 dpi)
Szerokość zadruku
do 114 mm
Szerokość podkładu
do 118 mm
Max. długość kalki TT
600 metrów
Języki komunikacji
 • Auto Detect
 • DPL
 • PL-Z
 • PL-I
Języki Smart Printing
 • DPL
 • PL-Z
 • PL-I
Wyświetlacz
LCD
Komunikacja
Opcje
zewnętrzny zwijak etykiet
Temperatura pracy
0°C do +40°C
Praca w wilgotności
do 90% (bez kondensacji)
Zastosowanie
 • handel (obsługa klienta): sklepy, salony
 • administracja
 • biblioteki
 • apteki
 • produkcja
 • logistyka (np. magazyn, sortownie)
 • przemysł
Rekomendowane urządzenia
Honeywell Datamax A-Class™ Mark II
Honeywell Datamax A-Class™ Mark II
Honeywell Datamax H-Class
Honeywell Datamax H-Class
Intermec PX4i / PX6i
Intermec PX4i / PX6i
Intermec PM43/PM43c
Intermec PM43/PM43c
Honeywell PM42 203/300/406 dpi
Honeywell PM42 203/300/406 dpi

Zadaj pytanie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

Administrator danych

My, „POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Municypalnej 33, 02-281 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082030, NIP: 522-26-28-262, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 1.000.080,00 zł, jesteśmy administratorem Pana/Pani danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji Pana/Pani praw w tym zakresie, przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: iod.posnet@posnet.com.

Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawę prawną przetwarzania stanowi udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO).

Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu kontaktowym.

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane możemy udostępniać podmiotom świadczącym na rzecz „POSNET Polska” S.A. usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pana/Pani dane osobowe.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane zawarte w formularzu kontaktowym przechowujemy do zakończenia korespondencji z Panem/Panią w sprawach, o które Pan/Pani zapytuje w formularzu kontaktowym.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) Pana/Pani danych
 • prawo do usunięcia Pana/Pani danych (jeżeli cofnął Pan/cofnęła Pani zgodę na przetwarzanie lub Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, tj. nie istnieje podstawa przetwarzania danych w celu realizacji jakiejkolwiek z umów wskazanych w ust. 3 powyżej - może Pan/Pani zażądać, abyśmy je usunęli).
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w następujących przypadkach:
  a) kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pan/Pani usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) wniósł Pan/wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (aby skutecznie skorzystać z tego prawa powinien Pan/powinna Pani wskazać nam swoją szczególną sytuację, która w Pana/Pani ocenie uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw, lub też, że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie tej zgody. Cofnięcie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem).

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - rozwiń Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - zwiń


Powrót do oferty