Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Intermec PC23, PC43 i PC43t

Prosta w instalacji i łatwa w obsłudze, 101,6 mm (4 cale) drukarka Intermec PC43t (termotransfer) i Intermec PC43d (drukarka termiczna) - razem z drukarką Intermec PC23d o szerokości 50,8 mm (2 cale) - doskonale nadają się do ograniczonych przestrzeni. Oferują dopasowane rozwiązania dla transportu, firm kurierskich, opieki zdrowotnej, handlu detalicznego i hotelarskiego, a także małych i średnich firm.

Wersja kolorystyczna
Intermec PC23, PC43 i PC43t
Rekomendowane urządzenia
Honeywell PC42d
Honeywell PC42d
Honeywell PC42t
Honeywell PC42t
Intermec PD43/43c 203dpi
Intermec PD43/43c 203dpi
Honeywell PM42 203/300/406 dpi
Honeywell PM42 203/300/406 dpi
Typ
biurkowa
Rodzaj druku
 • termiczny
 • termotransferowy
Rozdzielczość głowicy
 • 203 dpi
 • 300 dpi
Szerokość głowicy
 • 2 cale
 • 4 cale
Prędkość druku
 • do 8 cali dla 203 dpi
 • do 6 cali dla 300 dpi
Szerokość zadruku
 • PC23d: 203 dpi – max. 56 mm (2.2 in); 300 dpi – max. 54 mm (2.1 in)
 • PC43: 203 dpi – max. 104 mm (4.1 in); 300 dpi – max. 106 mm (4.2 in)
Szerokość podkładu
 • PC23d: 60 mm (2.36 in)
 • PC43: 118 mm (4.65 in)
Max. długość kalki TT
PC43t : gilza 12.7 mm (0.5 in): 91 m ; gilza 25.4 mm (1.0 in): 300 m
Języki komunikacji
AutoSense; IPL, DP, ZSim2 (ZPL-II), DSim (DPL), ESim (EPL)
Języki Smart Printing
 • Honeywell C# for Printers
 • Smart Printing Developer Resource Kit
 • Write apps with .NET-compatible
 • Honeywell Fingerprint
Pamięć RAM / Flash
128MB / 128MB
Wyświetlacz
 • ICON
 • LCD
Opcje
 • dyspenser
 • nóż do etykiet
 • kabel USB - RS232
 • kabel USB - równoległy (Centronics)
 • moduł komunikacji Ethernet (PrintServer)
 • moduł komunikacji WiFi/BlueTooth
Temperatura pracy
+5°C do +40°C
Praca w wilgotności
10 do 80% RH (bez kondensacji)
Zastosowanie
 • handel (obsługa klienta): sklepy, salony
 • gastronomia
 • administracja
 • biblioteki
 • apteki
 • produkcja
 • logistyka (np. magazyn, sortownie)
 • przemysł
Rekomendowane urządzenia
Honeywell PC42d
Honeywell PC42d
Honeywell PC42t
Honeywell PC42t
Intermec PD43/43c 203dpi
Intermec PD43/43c 203dpi
Honeywell PM42 203/300/406 dpi
Honeywell PM42 203/300/406 dpi

Zadaj pytanie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

Administrator danych

My, „POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Municypalnej 33, 02-281 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082030, NIP: 522-26-28-262, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, jesteśmy administratorem Pana/Pani danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji Pana/Pani praw w tym zakresie, przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: iod.posnet@posnet.com.

Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawę prawną przetwarzania stanowi udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO).

Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu kontaktowym.

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane możemy udostępniać podmiotom świadczącym na rzecz „POSNET Polska” S.A. usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pana/Pani dane osobowe.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane zawarte w formularzu kontaktowym przechowujemy do zakończenia korespondencji z Panem/Panią w sprawach, o które Pan/Pani zapytuje w formularzu kontaktowym.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) Pana/Pani danych
 • prawo do usunięcia Pana/Pani danych (jeżeli cofnął Pan/cofnęła Pani zgodę na przetwarzanie lub Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, tj. nie istnieje podstawa przetwarzania danych w celu realizacji jakiejkolwiek z umów wskazanych w ust. 3 powyżej - może Pan/Pani zażądać, abyśmy je usunęli).
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w następujących przypadkach:
  a) kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pan/Pani usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) wniósł Pan/wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (aby skutecznie skorzystać z tego prawa powinien Pan/powinna Pani wskazać nam swoją szczególną sytuację, która w Pana/Pani ocenie uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw, lub też, że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie tej zgody. Cofnięcie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem).

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - rozwiń Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - zwiń


Powrót do oferty
Jeśli zaakceptujesz wszystkie „cookies” klikając przycisk „Zaakceptuj wszystkie” to zapiszemy na Twoim urządzeniu niezbędne pliki „cookies” oraz pliki analityczne i reklamowe. Kliknięcie „Odrzuć wszystkie" oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Możesz również samodzielnie skonfigurować swoje preferencje dotyczące plików „cookies” klikając przycisk „Dostosuj”. Więcej informacji o „cookies” znajdziesz w polityce prywatności.