Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Klawiatura kuchenna BB10S

10 przyciskowa, RS232, zasilanie USB. Specjalistyczna klawiatura dedykowana do obsługi wyświetlaczy kuchennych (ang. Kitchen Display Systems).

Wersja kolorystyczna
Klawiatura kuchenna BB10S

Rozwiązania tego typu coraz powszechniej zastępują tradycyjne drukarki paragonowe wykorzystywane do wydruku zamówień kuchennych. Klawiatura BB10S wykorzystywana jest do zarządzania treścią wyświetlaczy kuchennych (przyjmowanie, kolejkowanie i kasowanie zamówień).

Wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporność na trudne warunki środowiskowe i zdolność działania na przewodach o długości do 100 metrów sprawiają, że klawiatury BB10S często znajdują również zastosowanie w warunkach przemysłowych.

Najważniejsze funkcje produktu

Przed zakupem klawiatury należy upewnić się, że współpracuje ona z posiadanym oprogramowaniem KDS.

Klawiatura podłączana jest do komputera poprzez port RS232 i komunikuje się z oprogramowaniem za pośrednictwem interfejsu szeregowego. Po wciśnięciu klawisza wysyłana jest wartość wyrażona heksadecymalnie, która następnie interpretowana jest przez oprogramowanie zainstalowane w komputerze. W przypadku próby podłączenia klawiatury BB10S do oprogramowania, które nie będzie komunikowało się poprzez transmisję szeregową lub nie będzie potrafiło zinterpretować informacji wysyłanych przez BB10S rozwiązanie nie będzie działać.

Stosowanie wirtualnych portów szeregowych w oparciu o magistralę USB.

Klawiatura BB10S podczas komunikacji nie wykorzystuje zaawansowanych funkcji portu RS232, przez co możliwe jest stosowanie konwerterów RS232-USB. Ze względu na dużą różnorodność produktów tego typu na rynku w naturalny sposób firma Posnet nie gwarantuje kompatybilności każdego z nich.

Obecnie przetestowano i potwierdzono poprawność działania konwerterów:

 • Producent Model System operacyjny
 • Unitek Y-105 Windows 7 PRO x64, Windows 8.1 PRO x64
 • ATEN UC-232A Windows 7 PRO x64, Windows 8.1 PRO x64

Do testów użyto oprogramowania MTTTY w wersji 4.11. Sterowniki konwerterów zostały pobrane samoczynnie poprzez Windws Update.

Kompatybilne oprogramowanie:

 • X2System (producent: Adith technologies)
 • FoodSoft.KDS (producent: FoodSoft.PL)
 • Simple Gastronomy (producent: Koncept Systemy Informatyczne)
Przeznaczenie
Klawiatura kuchenna dedykowana do obsługi KDS
Model
BB10S
Dostępna kolorystyka
Jasno-szara (lakier proszkowy), inox (opcja)
Interfejs komunikacyjny
Transmisja szeregowa w standardzie RS232
Parametry transmisji
Prędkość portu: 1200 bodów, bity danych: 8, parzystość: brak, bity stopu: 1 lub 2
Zasilanie
Długość kabla sygnałowo-zasilającego
3m
Wymiary maksymalne (SxWxG)
164,5mm x 35mm x 77mm
Waga
350g (bez przewodu)
Gwarancja
12 miesięcy

Zadaj pytanie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

Administrator danych

My, „POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Municypalnej 33, 02-281 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082030, NIP: 522-26-28-262, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, jesteśmy administratorem Pana/Pani danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji Pana/Pani praw w tym zakresie, przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: iod.posnet@posnet.com.

Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawę prawną przetwarzania stanowi udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO).

Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu kontaktowym.

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane możemy udostępniać podmiotom świadczącym na rzecz „POSNET Polska” S.A. usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pana/Pani dane osobowe.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane zawarte w formularzu kontaktowym przechowujemy do zakończenia korespondencji z Panem/Panią w sprawach, o które Pan/Pani zapytuje w formularzu kontaktowym.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) Pana/Pani danych
 • prawo do usunięcia Pana/Pani danych (jeżeli cofnął Pan/cofnęła Pani zgodę na przetwarzanie lub Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, tj. nie istnieje podstawa przetwarzania danych w celu realizacji jakiejkolwiek z umów wskazanych w ust. 3 powyżej - może Pan/Pani zażądać, abyśmy je usunęli).
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w następujących przypadkach:
  a) kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pan/Pani usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) wniósł Pan/wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (aby skutecznie skorzystać z tego prawa powinien Pan/powinna Pani wskazać nam swoją szczególną sytuację, która w Pana/Pani ocenie uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw, lub też, że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie tej zgody. Cofnięcie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem).

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - rozwiń Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - zwiń


Powrót do oferty
Jeśli zaakceptujesz wszystkie „cookies” klikając przycisk „Zaakceptuj wszystkie” to zapiszemy na Twoim urządzeniu niezbędne pliki „cookies” oraz pliki analityczne i reklamowe. Kliknięcie „Odrzuć wszystkie" oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Możesz również samodzielnie skonfigurować swoje preferencje dotyczące plików „cookies” klikając przycisk „Dostosuj”. Więcej informacji o „cookies” znajdziesz w polityce prywatności.