Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Procedura wymiany opakowań

Opakowania urządzeń w naturalny sposób zużywają się w procesach logistycznych.

Podstawową przyczyną zużycia opakowań jest rotacja magazynowa. Firma Posnet utrzymuje lokalne stany magazynowe urządzeń starając się tym samym zapewnić możliwie jak najlepszą dostępność produktów na terenie całego kraju. Platforma logistyczna Posnet oparta jest na Magazynie Centralnym oraz magazynach regionalnych, między którymi na bieżąco dystrybuowane są urządzenia w zależności od lokalnych potrzeb magazynowych. Pociąga to za sobą konieczność częstego korzystania z zewnętrznych firm kurierskich, które naklejają na opakowania urządzeń etykiety adresowe. Przy ponownej wysyłce etykiety te są usuwane a w ich miejsce nanoszone nowe co zazwyczaj pogarsza stan opakowania.

Drugą powszechną przyczyną zużycia opakowań jest konieczność testowania sprzętu. Firma Posnet oferując produkty dotykowe jako sprzęt specjalistyczny dba o to, żeby urządzenia, które docierają do Użytkowników zawsze były w 100% sprawne i nie nosiły widocznych śladów użytkowania. Pociąga to za sobą konieczność prowadzenia wyrywkowych testów urządzeń (losowanych próbek z poszczególnych dostaw). Każdy test pociąga za sobą konieczność rozpakowania urządzenia i jego ponowne spakowanie co osłabia karton ochronny i wypełniacze.

Nadmiernie zużyte opakowania są wymieniane na nowe. Podstawowym czynnikiem branym pod uwagę w przypadku wymiany opakowania jest poziom ochrony produktu znajdującego się wewnątrz.
W przypadku pogorszenia stanu opakowania do tego stopnia, że przestaje ono skutecznie chronić urządzenie przed uszkodzeniem Posnet wymienia opakowanie na nowe. Wygląd opakowania nie jest brany pod uwagę przy wymianie.

Urządzenia wypożyczane na prezentacje są zawsze przy zwracaniu do magazynu szczegółowo sprawdzane pod kątem śladów użytkowania, sprawności technicznej a dane na twardych dyskach (dotyczy terminali komputerowych) przywracane są z obrazu fabrycznego.