Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Postępowanie w przypadku awarii

Obowiązki nabywcy

Nabywca zobowiązany jest do:

  • starannego przechowywania książki serwisowej w miejscu używania urządzenia przez cały okres eksploatacji i jej udostępnienia na każde wezwanie Urzędu Skarbowego oraz Autoryzowanego Punktu Serwisowego,
  • niezwłocznego zawiadomienia Urzędu Skarbowego i Autoryzowanego Punktu Serwisowego w przypadku utraty książki serwisowej, zlecania właściwemu Autoryzowanemu Punktowi Serwisowemu wykonywania przeglądu kasy, co 24 miesięcy zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 r., poz. 816).


Weryfikacja wady sprzętu

Serwis urządzeń fiskalnych Posnet realizowany jest przez Autoryzowane Punkty Serwisowe. Zanim jednak zgłosisz awarię do Serwisu, prosimy o zweryfikowanie usterki zgodnie z poniższą procedurą.

  1. Potwierdzić powtarzalność usterki (usterka powtarza się regularnie lub nieregularnie).
  2. Zweryfikować na podstawie informacji zawartych w instrukcji obsługi klasyfikację usterki, która może być związana z programem sprzedażowym lub z awarią urządzenia fiskalnego.
  3. Skonsultować problem z publicznie udostępnianą pomocą na stronie internetowej Posnet, w dziale Dla Klienta.
  4. W przypadku niemożności samodzielnego usunięcia usterki, należy zlecić weryfikację awarii Autoryzowanemu Partnerowi Serwisowemu Posnet lub producentowi oprogramowania (jeśli problem dotyczy oprogramowania). Dane Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Posnet znajdują się w Książce Serwisowej urządzenia fiskalnego.
  5. W przypadku niemożności kontaktu z placówką serwisową, należy skontaktować się z Serwisem Centralnym Posnet, odpowiednim Oddziałem Posnet lub Autoryzowanym Punktem Serwisowym Producenta.
Jeśli zaakceptujesz wszystkie „cookies” klikając przycisk „Zaakceptuj wszystkie” to zapiszemy na Twoim urządzeniu niezbędne pliki „cookies” oraz pliki analityczne i reklamowe. Kliknięcie „Odrzuć wszystkie" oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Możesz również samodzielnie skonfigurować swoje preferencje dotyczące plików „cookies” klikając przycisk „Dostosuj”. Więcej informacji o „cookies” znajdziesz w polityce prywatności.