Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Materiały reklamowe

W tej części udostępniamy Wam materiały marketingowe Posnet. Zachęcamy do pobierania i wykorzystywania ich do celów aktualizacji Waszych stron internetowych, projektowania własnych materiałów marketingowych oraz do szeroko pojętego wsparcia sprzedaży produktów z Waszej oferty.

Zależy nam aby wszystkie powstające materiały wizerunkowe były spójne. Na Waszą prośbę skierowaną do handlowca lub do działu marketingu Posnet - prześlemy Księgę znaku dla dealera - KOMUNIKACJA MARKI PORADNIK DEALERA. Znajdziecie tam dużo cennych informacji typu: szablony projektów oklejania samochodów firmowych, szablony projektów witryn Waszych punktów handlowych itp.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z nami na adres mailowy: marketing@posnet.comZastrzeżenia Prawne

Zamieszczone w sekcjach „Dla Dealera” oraz "Materiały reklamowe" opracowanie graficzne logo Posnet oraz fotografie urządzeń Posnet są przedmiotem autorskich praw majątkowych przysługujących wyłącznie Posnet Polska SA z siedzibą w Warszawie. Posnet Polska SA udziela niniejszym licencji uprawniającej do korzystania ze wskazanych wyżej opracowania graficznego i fotografii na poniżej określonych warunkach:

  1. Licencja udzielona jest wyłącznie podmiotom posiadającym status Dealera lub Przedstawiciela Regionalnego Posnet Polska SA, to jest podmiotom posiadającym podpisaną, ważną umowę Dealerską lub umowę z Przedstawicielem Regionalnym z Posnet Polska SA.
  2. Licencja ma charakter niewyłączny.
  3. Licencja nie jest ograniczona czasowo, z tym jednakże zastrzeżeniem, że obowiązuje wyłącznie w okresie obowiązywania odpowiednio umowy Dealerskiej lub umowy z Przedstawicielem Regionalnym, o których mowa powyżej.
  4. Licencja może być w każdym czasie jednostronnie rozwiązana przez Posnet, wskutek złożenia Dealerowi lub Przedstawicielowi Regionalnemu stosownego oświadczenia przez Posnet Polska SA.
  5. Licencja upoważnia do korzystania z opracowania graficznego i/lub fotografii w zakresie zwielokrotniania techniką cyfrową i drukarską oraz wprowadzania do obrotu tak zwielokrotnionych egzemplarzy opracowania graficznego i/lub fotografii do obrotu (nieodpłatnie) a także do umieszczenia opracowania graficznego i/lub fotografii w sieci Internet oraz do wystawiania zwielokrotnień opracowania graficznego i/lub fotografii, z zastrzeżeniem jednakże pkt. 6) i 7) poniżej.
  6. Jakikolwiek użytek z opracowania graficznego i/lub fotografii dotyczyć może wyłącznie działań reklamowych i promocyjnych urządzeń Posnet. Co za tym idzie zwielokrotnienia opracowania graficznego i/lub fotografii mogą być wprowadzane do obrotu wyłącznie w formie ulotek reklamowych i katalogów reklamowych urządzeń Posnet, zwielokrotnienia opracowania graficznego i/lub fotografii mogą być wystawiane wyłącznie poprzez oznaczenie punktów sprzedaży urządzeń Posnet oraz ewentualnie stoisk targowych i witryn, w których eksponowane są urządzenia Posnet, opracowanie graficzne i/lub fotografie mogą być umieszczane w sieci Internet wyłącznie na stronach firmowych Dealera lub Przedstawiciela Regionalnego w miejscach ściśle związanych z rozpowszechnianiem oferty urządzeń Posnet.
  7. Żaden użytek opracowania graficznego i/lub fotografii nie może sugerować, że podmiotem go wykonującym jest Posnet Polska SA lub jej jednostka wewnętrzna. W szczególności oferta Dealera lub Przedstawiciela Regionalnego nie może być w żaden sposób, przy użyciu obiektywnych kryteriów odczytywana jako oferta Posnet Polska SA.
  8. Nie są dozwolone żadne zmiany i modyfikację opracowania graficznego i/lub fotografii.
  9. Żaden użytek nie może naruszać praw osobistych Posnet Polska SA oraz godzić w jej interesy lub dobre imię.