Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Krok drugi - przekazanie sprzętu do naprawy

Po zweryfikowaniu i potwierdzeniu usterki urządzenie wykazujące wady powinno być przekazane do Dostawcy lub bezpośrednio do Centrum Serwisowego Posnet (po wcześniejszym ustaleniu tego z Posnet).

Przygotowanie urządzenia do transportu

Zabezpieczenie danych

Dane znajdujące się na twardym dysku powinny być zabezpieczone przed utratą lub uszkodzeniem. Konieczne jest wykonanie kopii wszystkich danych na innym komputerze lub dysku zewnętrznym. Formatowanie twardego dysku jest jednym z podstawowych procesów procedur testowych. Posnet zaleca, aby wykonanie kopii bezpieczeństwa danych zlecić Integratorowi Systemowemu.

Opakowanie

Opakowanie powinno skutecznie zabezpieczać podzespoły elektroniczne i mechaniczne urządzenia przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Posnet zaleca aby stosować oryginalne opakowania fabryczne wraz z oryginalnymi wypełniaczami. W przypadku urządzeń o dużych gabarytach (np. monitory z grupy IDS) powinny być transportowane na paletach.

Szczegółowy opis usterki

Wewnątrz opakowania powinien znajdować się szczegółowy opis usterki urządzenia oraz dane teleadresowe do osoby, która przeprowadziła proces weryfikacji usterki.

Sposób dostawy urządzenia do naprawy

Urządzenie w którym potwierdzono usterkę można dostarczyć do Serwisu Centralnego Posnet osobiście lub przesłać na własny koszt pod adres:

Posnet Polska S.A.
Serwis Centralny (RMA)
ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa

Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 - 18.00

Urządzenie po naprawie zostanie zwrócone do osoby wskazanej do kontaktu w opisie usterki. W przypadku napraw gwarancyjnych koszt transportu urządzenia zwróconego po naprawie pokrywa Posnet (jednorazowa wysyłka na terenie Polski).

W razie ewentualnych pytań lub sugestii prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail (rma@posnet.com) lub telefonicznie:
wew. 257 Dominik Czernikowski
wew. 253 Krystian Kowański
wew. 256 Jacek Szyprowski