Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie
Wsparcie techniczne
801 800 111

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

Administrator danych

My, „POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Municypalnej 33, 02-281 Warszawa, jesteśmy administratorem Pana danych osobowych. Szczegółowe dane administratora znajdują się w stopce niniejszego pisma.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan kontaktować w sprawach związanych z Pana danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji Pana praw w tym zakresie, przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: iod.posnet@posnet.com

Cele i podstawy przetwarzania

Pana dane są przetwarzane w związku z prowadzeniem przez „POSNET Polska” S.A. rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, do którego załączona jest niniejsza klauzula (dalej: Rekrutacja) i Pana udziałem w tej Rekrutacji. Podstawę przetwarzania stanowi Pana zgoda na przetwarzanie danych (art.6 ust.1 lit.a) RODO).

Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzamy kategorie Pana danych, które wskazane zostały w ogłoszeniu, a także kategorie danych zawartych w formularzu zgłoszenia rekrutacyjnego.

Odbiorcy danych

Pana dane możemy udostępniać podmiotom świadczącym na rzecz „POSNET Polska” S.A. usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pana dane osobowe.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Pana dane przechowujemy przez okres prowadzenia Rekrutacji.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Przysługują Panu następujące prawa:

 

Podanie przez Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek Pana udziału w Rekrutacji. Podanie przez Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym.

 

Wróć do rekrutacji

Jeśli zaakceptujesz wszystkie „cookies” klikając przycisk „Zaakceptuj wszystkie” to zapiszemy na Twoim urządzeniu niezbędne pliki „cookies” oraz pliki analityczne i reklamowe. Kliknięcie „Odrzuć wszystkie" oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Możesz również samodzielnie skonfigurować swoje preferencje dotyczące plików „cookies” klikając przycisk „Dostosuj”. Więcej informacji o „cookies” znajdziesz w polityce prywatności.