Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie
Wsparcie techniczne
801 800 111

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jak zarejestrować na kasie sytuację, kiedy klient posiadając paragon potwierdzający transakcje zakupu chce zwrócić zakupiony towar? 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zasada działania kas rejestrujących nie przewiduje zwrotów, czy też anulowania zakończonego paragonu. W przypadku zwrotu towaru przez klienta możliwa jest tylko korekta ręczna w dokumentacji księgowej. Szczegóły takiej operacji opisuje rozporządzenie ministra finansów z dnia14 marca 2013 roku (§3 ust.4). 

Czy kasa Posnet obsługuje walutę Euro?

Obsługę Euro jak i inne rodzaje walut, posiada każde urządzenie Posnet z bieżącej oferty. Realizuje się to na kasie przez zmianę formy płatności np: na walutę, kartę itp. Programowanie form płatność można wykonąć samodzielnie w menu kasy.

W przypadku wprowadzenia do obiegu jednostki monetarnej Euro (zmiana waluty ewidencyjnej), użytkownik będzie mógł samodzielnie lub przy pomocy autoryzowanego serwisu dokonać odpowiedniej zmiany środka płatności w kasie rejestrującej. Dodatkowo jest możliwość zaprogramowania takaie zmiany z wyprzedzeniem podając datę, kiedy ma zmiana nastąpić, a kasa wykona ją już automatycznie.

W jaki sposób uzyskać kopie wydruków z kasy wyposażonej w kopię elektroniczną?

Kopie wszystkich wydruków można uzyskać poprzez wywołanie funkcji w menu kasy: „Kopia elektroniczna”. Dokumenty zakończone raportem dobowym są dostępne w pozycji: „Zawartość IND”, zaś przed raportem przechowywane są w folderze: „Zawartość pamięci podręcznej”. Filtrowanie wydruków dostępne jest według typu wydruku, zakresu dat i zakresu numerów.

Zmiana czasu zimowy – letni, aktualizacja czasu w kasach Posnet?

Użytkownik może samodzielnie dokonać aktualizacji wskazań zegara w kasach i drukarkach fiskalnych. Czynność musi być poprzedzona wydrukiem raportu dobowego. Maksymalna wartość zmiany ustawień zegara to: +/- 2 godziny. Zmiany takiej można dokonać tylko jeden raz po wykonaniu każdego raportu dobowego. 

Kasa czy drukarka fiskalna - różnice

Kasa fiskalna jest kompletnym systemem do rejestrowania sprzedaży, który może pracować samodzielnie. Baza towarów i usług (PLU) znajduje się wewnątrz urządzenia, a sprzedaż realizowana jest bezpośrenio na kasie bez udziału zewnętrznego systemu sprzedażowo.

Drukarka fiskalna zawsze współpracuje z zewnętrznym systemem sprzedażowo-rozliczeniowym tj. np. z komputerem wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie. Sprzedaż rejestrowana jest zawsze za pomocą zewnetrznego porgramu sprzedazowego.

Warto zwrócić uwagę, że kasy rónież można połączyć z programem sprzedażowo- magazynowym i prowadzić rozliczenia sprzedaży uprzednio zarejestrowanej na kasie.

Urządzenie z kopią elektroniczną paragonu czy z papierową?

Podatnicy rejestrujący obroty na urządzeniach fiskalnych są zobowiązani do przechowywania kopii paragonów przez okres 5 lat. Obecnie na rynku dostępna jest kopia papierowa oraz elektroniczna (zapisywana na karcie SD/SDHC).

Elektroniczna kopia paragonu ma bardzo wiele zalet - pozwala uniknąć wydatków związanych z zakupem i przechowywaniem papierowych rolek papieru, ułatwia szybki dostęp do zarejestrowanych informacji, a jej zastosowanie jest bardziej ekologiczne niż drukowanie na papierze.

Wybór urządzeń peryferyjnych

Do kasy fiskalnej można podłączyć urządzenia peryferyjne takie jak np. skanery, wagi, czy czytniki kodów. W przypadku drukarek fiskalnych wyposażonych w port Ethernet dzięki usłudze tunelowania portów COM , urządzeniami peryferyjnymi, podłączonymi bezpośrednio do drukarki, można w bardzo wygodny sposób sterować z poziomu komputera. 

Kasy i drukarki współpracują z szufladami kasjerskimi i w związku z tym warto również zwrócić uwagę na kompatybilność z interfejsami napięciowymi dostępnych na rynku szuflad tj: 6V, 12V, 18V, oraz 24V.

Jaki charakter ma Twój biznes?

Gabinety lekarskie, kancelarie prawne, szkoły jazdy, parkingi, bazary
Jeżeli natężenie sprzedaży jest niewielkie, a paragony wystawiane są w placówce lub u klienta, to doskonałe sprawdzą się małe i mobilne urządzenia fiskalne typu Mobile HS EJ, czy Temo HS EJ.

Kioski, sklepy pamiątkarskie, salony fryzjerskie
W niewielkich placówkach handlowych zastosowanie znajdują małe kasy fiskalne typu Bingo HS EJ.

Lokale gastronomiczne, sklepy o dużym natężeniu ruchu, supermarkety
Gdy sprzedaż jest duża, najlepiej sprawdzą się kasy systemowe np. Neo XL, a także drukarki fiskalne z rodziny Thermal.

Apteki
Apteki to bardzo wymagające placówki handlowe. Drukarki fiskalne w tego typu miejscach prowadzenia sprzedaży muszą uwzględniać specyfikę sprzedaży, na którą składają się m.in. wycena recept, wycena leku robionego, czy zamówienia na lek recepturowy.

Dlaczego wyświetlacze zewnętrzne są tak przydatne?

Punkt sprzedaży jest miejscem, w którym wolna przestrzeń jest niezwykle cenna. Wykorzystuje się ją najczęściej do ekspozycji tzw. "towarów impulsowych" takich jak papierosy, gumy do żucia, karty prepaid co realnie zwiększa sprzedaż.

Inny popularny sposób zagospodarowania wolnego miejsca polega na zapełnieniu go reklamą. Coraz powszechniej powierzchnia reklamowa w sklepie staje się przedmiotem oferty, z której chętnie korzystają dostawcy towarów do ww. sklepu.

Są również sytuacje, w których praca Sprzedawcy wymaga możliwiej jak najwięcej wolnej przestrzeni a zwłaszcza powierzchni lady sprzedażowej. Doskonałym przykładem jest branża odzieżowa, gdzie proces sprzedaży wymaga manipulowania dużym i zarazem delikatnym towarem. Swoboda pracy Sprzedawcy realnie przekłada się tutaj na prędkość obsługi klienta co nabiera krytycznego znaczenia w szczytowych momentach sezonów sprzedażowych.

Wolna przestrzeń to również lepsza estetyka punktu sprzedaży. Efekt każdej inwestycji w wystrój wnętrza sklepu, restauracji czy salonu kosmetycznego może zostać zniwelowany przez stos urządzeń elektronicznych, którymi zarzucony jest Sprzedawca.

Podsumowując: im więcej wolnej przestrzeni jest w punkcie sprzedaży tym więcej można na niej zarobić, wzmocnić jakość obsługi klientów i poprawić wygląd placówki handlowej.

Wybrane modele urządzeń fiskalnych Posnet oferują możliwość stosowania zewnętrznych wyświetlaczy klienta. Rozwiązanie to pozwala zorganizować punkt sprzedaży w taki sposób, że urządzenie fiskalne nie będzie zabierać cennej przestrzeni w najbardziej newralgicznym miejscu punktu sprzedaży.

Jak rozpocząć pracę z urządzeniem fiskalnym?

Krok 1: Wybór i zakup urządzenia fiskalnego

Wybór urządzenia fiskalnego powinien być przemyślany. Kasy i drukarki poza funkcją fiskalną wspomagają zarządzanie placówką handlową. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dziale "Na co zwrócić uwagę przy zakupie urządzenia fiskalnego?"

Skontaktuj się z naszym Oddziałem. Nasi specjaliści dobiorą urządzenie odpowiednie do Twoich potrzeb. Ponadto przekażą pełną informację o podmiotach sprzedających urządzenia Posnet, które zapewnią pełnozakresową obsługę Twojej firmy - począwszy od instalacji urządzenia, a skończywszy na jego serwisowaniu.

Krok 2: Powiadomienie Urzędu Skarbowego

Po zakupie kasy lub drukarki rejestrującej należy, na co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem fiskalizacji, złożyć pismo do Naczelnika Urzędu Skarbowego (Druk: Zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania). Pismo niniejsze powinno zawierać dokładną liczbę zgłaszanych do fiskalizacji urządzeń oraz ich miejsce instalacji. Należy wziąć pod uwagę wszystkie urządzenia (włącznie z rezerwowymi).

Pamiętaj: Podatnikowi, który dopiero rozpoczyna ewidencjonowanie przy użyciu kasy lub drukarki fiskalnej, przysługuje zwrot w wysokości 90 % ceny netto urządzenia, nie więcej jednak niż 700 PLN za sztukę. Dodatkowo zakup urządzenia fiskalnego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Należy jednak pamiętać, że odliczenia będą dotyczyły tylko wcześniej zadeklarowanej w Urzędzie Skarbowym liczby urządzeń fiskalnych.

Krok 3: Zaprogramowanie i konfiguracja urządzenia

Kolejnym etapem jest zaprogramowanie i skonfigurowanie urządzenia. Pomoże nam w tym Serwisant. Udzielone przez niego instrukcje ułatwią sprawną i szybką obsługę klientów oraz prawidłową sprawozdawczość, potrzebną dla kontroli skarbowej lub podatkowej. 

Krok 4: Fiskalizacja

Fiskalizacja to etap, w którym nieodwracalnie uaktywnia się pamięć fiskalną. Operację fiskalizacji przeprowadza uprawniony do tego pracownik serwisu, który powinien posiadać legitymację producenta bądź dystrybutora kas i drukarek fiskalnych. Od tej pory w pamięci fiskalnej będą zapisywane wszystkie operacje dokonywane w urządzeniu. 

Krok 5: Zgłoszenie urządzenia do Urzędu Skarbowego

W ciągu siedmiu dni od fiskalizacji należy zarejestrować urządzenie w Urzędzie Skarbowym (odpowiedni druk jest dostarczony razem z kasą). Następnie Urząd nadaje numer ewidencyjny urządzenia i pisemnie powiadamia o tym podatnika. 

Zagadnienia serwisowe

Na czym polega fiskalizacja kasy?

Fiskalizacja jest jednorazową i nieodwracalną operacją polegającą na trwałym zapisie numeru NIP podatnika w pamięci fiskalnej. Fiskalizacja powoduje przełączenie kasy w tryb fiskalny, w którym raporty dobowe, zawierające sprzedaż dzienną, zapisują się do pamięci fiskalnej. Fiskalizacji dokonuje uprawniony serwisant na wniosek użytkownika kasy. Przeprowadzoną fiskalizację należy w ciągu 7 dni zgłosić do właściwego dla podatnika Naczelnika Urzędu Skarbowego, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego. 

Gdzie znajdę instrukcje obsługi do kas Posnet?

Instrukcje obsługi do wszystkich modeli kas i drukarek fiskalnych dostępne są na stronie internetowej w dziale Instrukcje obsługi.

Skąd mogę uzyskać kody autoryzacji?

Kody autoryzacji można otrzymać tylko od sprzedawcy kasy rejestrującej. W przypadku zmiany placówki serwisowej także od aktualnego serwisu urządzenia. 

Co to jest i co obejmuje licencja gwarancyjna?

Licencja gwarancyjna jest dokumentem potwierdzający miejsce instalacji kasy rejestrującej oraz poświadczeniem wykonania czynności sprawdzających, upoważniających do przedłużonej gwarancji na pamięć fiskalną. Wydanie licencji należy zgłosić do placówki prowadzącej serwis kas. Warunki przedłużenia gwarancji na pamięć fiskalną opisano w karcie gwarancyjnej kasy w § 5 i6. 

Jak wykonać kopię bezpieczeństwa danych z kopii elektronicznej?

Kopię danych można wykonać na dwa sposoby.

  1. Poprzez wyjęcie karty SD (IND - Informatyczny Nośnik Danych) i umieszczenie jej w czytniku komputera, a następnie wykorzystanie programu Archiwizator, 
  2. Przy użyciu programu Archiwizer można zarchiwizować dane z karty SD umieszczonej w kasie lub drukarce fiskalnej. Program łączy się z urządzeniem i odczytuje dane bez potrzeby wyjmowania karty SD z kasy. 

Programy Archiwizator i Archiwizer dostępne są na płycie CD dołączonej do urządzenia oraz na stronie internetowej Posnet.

Słownik pojęć fiskalnych 

Kasa rejestrująca

Urządzenie elektroniczne ewidencjonujące i rejestrujące w module fiskalnym sprzedaż każdego towaru lub usługi. 

PTU (ang. VAT)

Podatek od Towarów i Usług. W urządzeniach fiskalnych stawki podatkowe są definiowane i zapisywane do pamięci fiskalnej po raz pierwszy podczas fiskalizacji urządzenia i mogą być zmieniane w trakcie użytkowania kasy (maksimum 30 razy). 

Fiskalizacja

Jest to proces nieodwracalny, polegający na przełączeniu kasy z trybu niefiskalnego w tryb fiskalny. W procesie tym przedstawiciel autoryzowanego serwisu kasy wprowadza do jej pamięci dostarczone przez użytkownika następujące dane:

  • stawki PTU 
  • nagłówek kasy (nazwę i adres siedziby firmy , miejsce instalacji kasy) 
  • NIP 
Raport dobowy

Raport dobowy jest podstawowym fiskalnym raportem rozliczeniowym, który należy wykonywać codziennie po zakończeniu sprzedaży. W raporcie dobowym zawarte są informacje będące podstawą do rozliczenia podatkowego. 

Raport okresowy

Raport okresowy umożliwia odczyt informacji zapisanych w pamięci fiskalnej w danym przedziale czasu. Specjalna forma tego raportu - fiskalny raport okresowy miesięczny - zawiera wszystkie raporty dobowe zapisane w pamięci fiskalnej w danym miesiącu oraz podsumowanie tych raportów. 

Obrót

Obrót to suma brutto paragonów (niezależnie od rodzaju form płatności. Opakowania zwrotne nie są wliczane do obrotu). 

Utarg

Utarg to suma brutto paragonów fiskalnych (obrót) płaconych gotówką i kwot wynikających z obrotu opakowaniami zwrotnymi (przyjęcia i zwroty). 

Stan kasy

Stan kasy to ilość gotówki w kasie, która wynika ze sprzedaży gotówkowej, przyjęć i zwrotów opakowań zwrotnych rozliczanych gotówką oraz wpłat i wypłat z kasy. 

Totalizery

Totalizery - Wewnętrzne liczniki kasy, w których przechowywane są informacje o sprzedaży w poszczególnych stawkach podatkowych (A...G), liczbie wystawionych paragonów, liczbie i kwocie anulowanych paragonów itp. Totalizery są zerowane po wykonaniu raportu dobowego. 

Numer ewidencyjny kasy

Numer ewidencyjny kasy to numer nadawany przez właściwy Urząd Skarbowy. Powinien być naniesiony na kasę w sposób trwały oraz odnotowany w książce kasy. 

Jeśli zaakceptujesz wszystkie „cookies” klikając przycisk „Zaakceptuj wszystkie” to zapiszemy na Twoim urządzeniu niezbędne pliki „cookies” oraz pliki analityczne i reklamowe. Kliknięcie „Odrzuć wszystkie" oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Możesz również samodzielnie skonfigurować swoje preferencje dotyczące plików „cookies” klikając przycisk „Dostosuj”. Więcej informacji o „cookies” znajdziesz w polityce prywatności.