Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Ekrany LCD i wadliwe piksele

Co to jest piksel?

Monitory LCD składają się z ustalonej tablicy komórek. Każda komórka ma jeden czerwony, niebieski i zielony sub-piksel. Trzy sub-piksele tworzą jeden piksel. Typowy monitor LCD posiada rozdzielczość 1280 x 1024, co oznacza że w monitorze będzie ok. 3.900.000 sub-pikseli. Ze względu na ich dużą ilość na ekranie, szanse na znalezienie wadliwego sub-piksela są wysokie. Jednak kiedy pojawi się wadliwy sub-piksel, możliwość pojawienia się wadliwego piksela (trzy sąsiadujące sub-piksele) jest niezwykle rzadkim przypadkiem. Wadliwe sub-piksele mogą się pojawić podczas procesu produkcji, jak również ujawnić się w trakcie używania urządzenia, co zdarza się bardzo rzadko.

Norma ISO 13406-2

Norma ISO 13406-2 opisuje standardy w zakresie jakości i ergonomii, jakie powinny spełniać dostępne w sprzedaży produkty. Dotyczy ona głównie paneli LCD i jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia jednolitej dla wszystkich producentów metody pomiaru i oceny niektórych parametrów i właściwości monitorów ciekłokrystalicznych. Norma ta obowiązuje od 2001 roku.

Co jest do zaakceptowania?

Wymogi normy ISO13406-2 są międzynarodowym standardem jakości obrazu w płaskich monitorów LCD. ISO93406-2 obejmuje również najważniejsze kwestie związane z jakością LCD, w tym defektów piksel-owych. Elo utrzymuje wysokie standardy jakości, a płaskie panele dotykowe i monitory oparte są o kryteria specyfikacji 13406-2 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), która definiuje standard pomiaru defektów piksel-owych. Ekrany Elo LCD spełniają, a w większości przypadków przekraczają wymogi normy ISO13406-2.

Maksymalna liczba usterek w poszczególnych typach urządzeń na mln sub-piksele:

Rozmiar monitora Rozdzielczość Liczba sub-pixeli Dopuszczalna ilość uszkodzonych pikseli - klasa 1 Dopuszczalna ilość uszkodzonych pikselii - klasa 2 Dopuszczalna ilość uszkodzonych pikseli - klasa 3
12" 800x600 1.4m 1 1 2
15" 1024x768 2.3m 2 2 5
17" 1280x1024 3.9m 3 3 7
19" 1280x1024 3.9m 3 3 7


W produktach Elo używane są ekrany klasy 2.

Co to oznacza dla klienta?

Klient powinien korzystać z tabeli jako przewodnika dla oceny defektów piksel-owych w oparciu o wymogi normy ISO13406-2, jeżeli którykolwiek z powyższych kryteriów zostaną przekroczone, klient powinien ubiegać się o naprawę lub wymianę gwarancyjną monitora.

Karta graficzna a uszkodzone piksele

Karta graficzna systemu może być odpowiedzialna za wadliwie działające piksele lub sub-piksele. Wadliwe komórki pamięci wideo karty graficznej mogą wykazywać zjawisko, które wygląda jak wadliwy piksel lub sub-piksel na ekranie LCD. Aby sprawdzić poprawność działania karty graficznej, wystarczy zmienić rozdzielczość systemu lub podpiąć się pod monitor do innego systemu. Jeśli wina leży po stronie karty graficznej uszkodzony piksel pojawi się w innym miejscu lub zniknie.