Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Duplikat książki serwisowej

O utracie książki serwisowej należy niezwłocznie powiadomić na piśmie naczelnika urzędu skarbowego, po czym wystąpić do producenta ze zgłoszeniem o wydanie duplikatu książki kasy.

Pobierz zgłoszenie wydania duplikatu książki kasy