Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie
Wsparcie techniczne
801 800 111

Aktualności

Ustawa później o 2 miesiące!

20 lutego 2019, Środa

20 lutego Komisja Finansów Publicznych przyjęła sprawozdanie Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o projekcie Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Ustawa, która ma teraz wejść w życie od 1 maja, jest niezbędna dla kas online.

Kasy online miałyby wejść w życie:

  • Od 1 stycznia 2020 roku dla świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych.
  • Od 1 lipca 2020 roku dla świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
  • Od 1 stycznia 2021 roku dla świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych, kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Projekt ustawy przekazany został do drugiego czytania w Sejmie.
wróć do listy