Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie
Wsparcie techniczne
801 800 111

Aktualności

Kasy online od 1 stycznia 2020?

31 stycznia 2019, Czwartek

29 stycznia w Sejmie odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. monitorowania systemu podatkowego.

Tematem posiedzenia był projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (druk 2503) – niezbędnej dla wprowadzenia kas online.
 
Według propozycji podkomisji kasy online miałyby wejść w życie:
 
Od 1 stycznia 2020 roku dla świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędów silników spalinowych.
 
Od 1 lipca 2020 roku dla świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
 
Od 1 stycznia 2021 roku dla świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.
 
30 czerwca 2019 roku to, według założeń podkomisji, data zakończenia sprzedaży kas z kopią papierową.
 
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach miałaby obowiązywać od  1 marca 2019 roku, ale sama podkomisja ma wątpliwości, co do realności tego terminu.
 
Projekt z naniesionymi poprawkami wróci teraz do Komisji Finansów Publicznych, skąd trafi pod obrady Sejmu.
 
Będziemy na bieżąco informować o postępach prac odnośnie kas onlinewróć do listy