Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Obowiązujące akty prawne

Szanując Wasz czas, zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie obowiązujące aktualnie przepisy i akty prawne, dotyczące rynku fiskalnego. Mam nadzieję, że będzie to pomocny niezbędnik w Waszej codziennej pracy.


 

Aktualne Akty Prawne

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących (Dz.U.2021 poz.685)   [589.04 KB]
pdf
Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz.1249)   [407.95 KB]
pdf
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (Dz.U.2020 poz.732)   [1.48 MB]
pdf
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018 poz.2174)   [1.23 MB]
pdf
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o miarach (Dz.U.2019 poz.541)   [365.18 KB]
pdf
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U.2018 poz.1206)   [924.09 KB]
pdf
Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U.2019 poz.675)   [318.07 KB]
pdf
Rozporządzenie Ministra Finansów - z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U.2019 poz.816)   [1.16 MB]
pdf
Rozporządzenie Ministra Finansów - z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz.U.2019 poz.820)   [262.18 KB]
pdf
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U.2018 poz.2519)   [295.73 KB]
pdf

Archiwalne Akty Prawne