Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Ochrona własności intelektualnej Posnet

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego dotyczące "Sposobu komunikacji i drukarki"

Posnet złożył wniosek do Urzędu Patentowego dotyczący "Sposobu komunikacji i drukarki", nr zgłoszenia 435259. Pozytywne rozpatrzenie tego wniosku będzie skutkowało ochroną od dnia 10.09.2020. Szczegóły znajdziecie Państwo w piśmie przygotowanym i podpisanym przez Prezesa Zarządu POSNET POLSKA S.A.